Doorzoek volledige site
01-01-0001
Opleiding duurzaam bouwen: Fotovoltaïsche zonne-installaties Leefmilieu Brussel www.leefmilieu.brussels

Doel van deze opleidingsmodule is de vakmensen uit de bouwsector de informatie te verstrekken die vereist is om op efficiënte wijze fotovoltaïsche zonne-installaties te selecteren, te ontwerpen, te dimensioneren en te integreren.

Verworven vaardigheden

In het kader van deze opleiding worden alle elementen behandeld die aan fotovoltaïsche zonne-installaties verbonden zijn:

 • Haalbaarheid, keuze-elementen
 • Toepassing op renovaties
 • Dimensionering van de installaties
 • Integratie
 • Rendementen van de systemen

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

 • de belangrijke elementen en de eisen die het ontwerp van een fotovoltaïsche zonne-installatie beïnvloeden, te begrijpen,
 • een relevantiestudie en een voordimensionering voor een eenvoudig project uit te voeren,
 • de parameters die het ontwerp van een installatie beïnvloeden, te bepalen: de verschillende beschikbare PV-technologieën, de integratie van de panelen, de optimaliseringoplossingen, de financiële aspecten,…

Pedagogische aanpak

Deze opleiding omvat in de namiddag een praktische workshop waarin de voordimensionering wordt ingeoefend. 

Aandachtspunten

 • Gewenste voorkennis: algemene kennis van de werking van een fotovoltaïsche zonne-installatie.
 • Deze opleiding vereist kennis van Excel voor het gebruik van de tool PVcalc.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, studiebureaus speciale technieken en installateurs.

Programma 

Het programma zal binnenkort beschikbaar zijn

Agenda en prijs

 • Duur: 1 dag
 • Datums: 20 februari 2018
 • Prijs: € 50 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.