Doorzoek volledige site
01-01-0001
BVA PRO i.s.m. SBM - Omgevingsvergunning: De digitale vergunningsaanvraag bvarchitecten.be

De omgevingsvergunning doet de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning samensmelten. Hierdoor is deze vergunning op maat van gemengde projecten, waarbij een stedenbouwkundige vergunning (of melding) en/of een milieuvergunning (of melding) zijn vereist. De decreetgever had dan ook bedrijfsgerelateerde doelstellingen voor ogen: tegenstrijdige beslissingen, onzekerheid en traagheid van de beslissing moeten zoveel mogelijk vermeden worden. De omgevingsvergunning moet dus een probleemoplossende en flexibelere vergunningsprocedure worden. Maar wordt dit ook gerealiseerd? Waar mag u zich als architect aan verwachten?

Programma

We gaan grondig in op:

Inleiding

Decretaal kader

 • Algemeen
 • Het Omgevingsvergunningsdecreet
  • Doelstellingen
  • Krachtlijnen
  • Proceduredecreet
 • De codextrein - belangrijke wijzigingen m.b.t. vergunningen

De aanvraag voorbereiden

 • Is een vergunning nodig? Welke?
 • Beoordelingsgronden: Als een vergunning nodig is, kan deze dan verkregen worden?
 • Afwijkingsmogelijkheden: Indien de vergunning in principe niet verkregen kan worden, is er dan een afwijking mogelijk?
 • Het sectoraal kader
 • Informele voorbespreking en projectvergadering
 • Informatievergadering

De aanvraag indienen

 • Digitale indiening
 • De bevoegde overheid

De behandeling van de aanvraag

 • Gewone procedure
 • Vereenvoudigde procedure

Beroepsmogelijkheden

 • De administratieve beroepsprocedure
 • Het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Aanvang van de werken

Geldigheidsduur van de omgevingsvergunning

Bijstelling van de omgevingsvergunning

Vragen, ervaringsuitwisseling en antwoorden

Dit alles wordt zowel vanuit de theorie als mogelijke praktische drempels behandeld. Schema's worden ter beschikking gesteld om één en ander te verduidelijken.

Praktisch: 

De opleiding vindt plaats:

Donderdag 15/03/2018 te Leuven (Interleuven) 09:00-12:00 en 13:00-16:00
Dinsdag 15/05/2018 te Antwerpen (CEPA) 09:00-12:00 en 13:00-16:00
Dinsdag 12/06/2016 te Zwijnaarde (SBM Gent)  09:00-12:00 en 13:00-16:00


190 euro (excl. BTW)

Inschrijven kan via sbm. BVA-leden genieten 10% korting(*). 
(*) Hiertoe gebruikt u bij inschrijving de kortingscode die u ontving in de bevestigingsmail bij het aangaan van een BVA-lidmaatschap 2018.