Doorzoek volledige site
Dossier

BXL - Architectuur voor de hoofdstad

Vernieuwend hergebruik iconische WTC-project zet nieuwe standaard voor circulair bouwen

13-03-2019 De Vlaamse overheid heeft de overheidsopdracht voor werken betreffende het ontwerpen, bouwen en de terbeschikkingstelling van een gebouw voor de Vlaamse overheid in Brussel aan Befimmo gegund. Het Brusselse architectuurbureau 51N4E zal in samenwerking met Jaspers-Eyers en l’AUC het project ontwerpen. VK Architects & Engineers staat in voor de speciale technieken (MEP), brandveiligheid engineering, energie engineering en duurzaamheid. De procedure werd in 2017 opgestart door de Vlaamse overheid.

Oproep aan ontwerpers: MANUFAKTURE, nieuwe hoeksteen voor de site Abattoir

13-03-2019 De site van Abattoir blijft in beweging. Strategisch gelegen in de Kanaalzone, heeft de site omwille van de bijzondere functie en de belangrijke markt uitstraling voor geheel Brussel. Dat is de reden waarom er op gewestelijk niveau al verschillende initiatieven gelanceerd zijn: zowel het stadsvernieuwingscontract (SVC) Weststation als het SVC Heyvaert – Poincaré voorzien in projecten die voornamelijk focussen op de aansluiting tussen de site en de publieke ruimte. Bovendien werd er in 2012 een masterplan opgemaakt voor de ontwikkeling van de site zelf. 

Passieve sociale woningen ingehuldigd in Anderlecht

12-03-2019 In Anderlecht zijn zopas tien passieve sociale woningen ingehuldigd  op de hoek van de Pottengoedstraat en de Poincarélaan. Naast sociale woningen bevatten de gebouwen ook een buurtlokaal, werkruimtes voor Leefmilieu Brussel en een woonst voor de parkwachter van het Dauwpark. Bouwheer Beliris werkte voor dit nieuwbouwproject samen met studiebureaus P&P Philipperon-Pepin Architectes, SIC Ingénierie, SECA Benelux en aannemer In Advance.

Oproep aan ontwerpers: Elite Scarabaeus II

14-02-2019 In het hart van het historische Schaarbeek, vlakbij het gemeentehuis en de Louis Bertrandlaan, plant RenovaS momenteel de omvorming van de voormalige bioscoop Elite en het theater Scarabaeus tot een nieuwe socio-culturele infrastructuur die voor iedereen toegankelijk is en open staat voor de buurt. Het project omvat de renovatie, de heropbouw en de uitbreiding van een oude bioscoop, een theater en een opbrengstgebouw. Het doel is een nieuwe infrastructuur te creëren (met podiumzalen, modulaire ruimtes, technische en administratieve voorzieningen) voor diverse culturele en sociale activiteiten. De nieuwe infrastructuur zal alvast het cultureel centrum van Schaarbeek huisvesten.

Oproep aan ontwerpers: een frisse wind voor Peterbospark 10-11

12-02-2019 Het Peterbospark is een modernistische wijk met een grote groene ruimte waarin verscheidene woontorens zijn ingeplant volgens een strak geometrisch schema. Afgerond in 1975 is  het Peterbospark de grootste sociale wijk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en groepeert het in totaal meer dan 1.300 woningen op 17,1 hectare, goed voor ongeveer 4.000 bewoners.  De Openbare Vastgoedmaatschappijen Anderlechtse Haard en COMENSIA  delen het beheer. De afgelopen jaren zijn verschillende renovatieprojecten op Peterbos in de steigers gezet. Het recentste project is bijvoorbeeld van de hand van Lacaton & Vassal/51N4E.  

Oproep aan ontwerpers: Kaaitheater

29-01-2019 Een uitgebreid onderhoud van het Kaaitheater dringt zich op. De erfpacht wordt immers verlengd tot 2052. Het geschikte moment om de huidige werking van naderbij te bekijken, eventuele opportuniteiten en hindernissen te identificeren. Zo zijn er nieuwe behoeften ontstaan op artistiek vlak, op vlak van publieksonthaal en op theatertechnisch vlak. Bovendien is er een momentum ontstaan in de stedelijke context, met nieuwe relaties en opportuniteiten waar Kaaitheater op kan inspelen. Zo is er de aankoop van de Citroëngarage door de Brusselse regering, de heraanleg van het Sainctelettesquare, de residentiële ontwikkelingen aan de Akenkaai, etc. Het Kaaitheater bevindt zich letterlijk middenin deze stedelijke dynamiek en wenst een helder standpunt in te nemen.

Oproep aan ontwerpers: Rosas, Van Volxem 164

29-01-2019 De Vlaamse Gemeenschap is eigenaar van een kunstenaarscampus op een 1 ha groot terrein aan de Van Volxemlaan 164  in Vorst, waar vandaag het dansgezelschap Rosas, het muziekensemble Ictus en de dansschool P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) gehuisvest zijn. Om de groei van de drie organisaties te ondersteunen wordt een uitbreiding van de infrastructuur voorzien met dans- en muziekstudio’s, kantoorruimtes en logistieke platformen. Wat begon als een antwoord op de artistieke en pedagogische projecten van Anne Teresa De Keersmaeker, zal, bij voltooiing van de nieuwbouw, uitgegroeid zijn tot de thuisbasis van drie autonome, sterk gegroeide en zeer krachtdadige cultuurorganisaties.

95 resultaten gevonden