Doorzoek volledige site
Dossier

Sustainable Building Academy

Erfgoedwaarde optimaal koppelen aan gebruik

20-09-2018 Duurzaam omgaan met onroerend erfgoed kan vandaag niet meer zonder oog te hebben voor de maatschappelijke ontwikkelingen en noden van de samenleving. Het agentschap Onroerend Erfgoed beschouwt het als zijn opdracht om de duurzame ontwikkeling van sites te verzekeren door samen met de betrokkenen op zoek te gaan naar de toleranties voor verandering. Op 27 september zal Sara Vermeulen, beleidsmedewerker bij het agentschap , de visie op het herbestemmen van erfgoed toelichten tijdens de Sustainable Building Academy.

Kris Blykers (a-tract architecture): “De circulaire cirkel groeit”

18-09-2018 Circulair bouwen is een verhaal dat steeds luider klinkt. Het Hasseltse bureau a-tract architecture doet in recente, concrete projecten op een systematische wijze veel verkennend en ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden van circulair bouwen en komt daarbij zowel struikelstenen als bruggen tegen. Tijdens de Sustainable Building Academy, op 27 september, zal a-tract architecture zijn circulaire ervaringen delen.

Sustainable Building Academy (27/9)

13-09-2018 Op 27 september vindt met de Sustainable Building Academy (SBA) hét vak- en netwerkevenement voor integraal duurzaam ontwerpen, bouwen en onderhouden van gebouwen plaats. SBA mikt op alle relevante partijen in het bouwproces: van bouwheer, over architect, studiebureau en aannemer, tot eindgebruiker en onderhoudsfirma. Van 9u tot 17u kan u in het Centrum Duurzaam Bouwen (CeDuBo) in Heusden-Zolder terecht voor een reeks lezingen over diverse onderwerpen binnen duurzaamheid.

Michiel Van Balen (Miss Miyagi): “Ontwikkelen voor en door gebruikers”

12-09-2018 Miss Miyagi vindt dat de stad terug gebouwd moet worden voor haar gebruikers en specialiseert zich daarom in het initiëren en coördineren van ‘abnormale’ vastgoedprojecten, ontwikkeld vóór en dóór haar eindgebruikers. “Ik geloof in een commerciële, zelfbedruipende onderneming met een juiste maatschappelijke visie”, aldus mede-oprichter Michiel Van Balen, die de filosofie van Miss Miyagi zal duiden tijdens de Sustainable Building Academy op 27 september.

Zo zelfstandig mogelijk samenleven in een Toontjeshuis

12-09-2018 Een eigen woon- en leefomgeving helpen creëren voor mensen met een beperking waarin hun geluk en kwaliteit van leven centraal staan. Combineer deze beknopte samenvatting met termen als circulair zorgwonen, modulair, duurzaamheid en wonen op maat en je krijgt een goed beeld van het concept Toontjeshuis. Tijdens de Sustainable Building Academy op 27 september wordt het concept uitgebreid onder de aandacht gebracht door Christophe Debrabander en Wim Hochepied van bouwbedrijf Durabrik, de drijvende kracht achter Toontjeshuis.

Van haalbaarheidsstudie tot E60-gebouw

05-09-2018 Vanaf 2021 wordt verwacht dat alle nieuwe gebouwen van de Europese lidstaten bijna-energieneutraal (BEN) zijn en tegen 2050 zullen alle woningen in Vlaanderen proberen te voldoen aan E60 zoals bepaald in het Renovatiepact. De aankomende verplichting van dakisolatie en dubbel glas en de verstrengde wetgeving op vlak van energieverbruik vraagt voor heel wat gebouwen de nodige onderhouds- of renovatiemaatregelen. Om de juiste keuze te maken pleit BEN-voorloper Bureau Bouwtechniek voor een geïntegreerde aanpak inclusief een overzichtelijke haalbaarheidsstudie die een mogelijke renovatie voorafgaat. Het technisch ontwerp- en adviesbureau geeft hierover meer tekst en uitleg tijdens de Sustainable Building Academy op 27 september.

Roel De Ridder: “Kerken herbestemmen is hoofdzakelijk lokale oefening”

05-09-2018 Vlaanderen is ongeveer 1.800 parochiekerken rijk, maar het potentieel van een groot percentage van die kerken is vandaag stevig onderbenut. Her- en nevenbestemming dringt zich op. Roel De Ridder, onderzoeker aan de Universiteit Hasselt en aanjager in de materie, licht het wat, hoe en waarom uitgebreid toe tijdens de Sustainable Building Academy op 27 september. “Het is goed dat de visiebepaling bij de lokale besturen ligt, maar we laten nog steeds veel kansen liggen”, is De Ridder gezond optimistisch.

Dimitri Minten (RE-ST): “Zoektocht naar efficiënter ruimtebeslag"

05-09-2018 Niet elke ruimtelijke behoefte moet noodzakelijk leiden tot een nieuw gebouw. Vanuit die gedachte richtten Dimitri Minten en Tim Vekemans in 2010 de architectuur- en onderzoekspraktijk RE-ST op. De praktijk van het ‘niet-bouwen’ zag het levenslicht en in 2017 ontsproot daaruit de term ‘zwerfruimte’. “Voor ons betekent zwerfruimte beschikbare ruimte die on- of onderbenut is”, vertelt Dimitri Minten, die de tactiek van RE-ST tijdens de Sustainable Building Academy op 27 september onder het vergrootglas zal leggen.

17 resultaten gevonden