Doorzoek volledige site
Dossier

Waterbehandeling

Gebouwen beschermen tegen overstromingen van de openbare riolering

06-09-2017 Afvalwaterinstallaties in gebouwen moeten zo ontworpen worden dat de afvoer van het afvalwater probleemloos kan verlopen. Er kunnen zich echter – in de meeste gevallen ten gevolge van zware regenbuien – problemen voordoen in de openbare riolering, waar de ontwerper en de aannemer geen vat op hebben. Zo bestaat er een risico op terugstuwing vanuit de riolering waardoor bepaalde gebouwen kunnen overstromen. Dit WTCB-artikel geeft enkele aanbevelingen om de gebouwen hiertegen te beschermen.

Geen wateroverlast meer dankzij Hydrorock infiltratieblokken

17-05-2017 Om grotere hoeveelheden hemelwater aan te kunnen en wateroverlast te voorkomen, is het gebruik van waterdoorlatende bestrating vaak niet toereikend en is ook een waterdoorlatende en –bergende ondergrond van belang. Stradus Infra verdeelt sinds kort de Hydrorock infiltratieblokken. Deze blokken hebben een buffercapaciteit van 94% van hun volume, bestaan voor 100% uit  natuurlijke materialen en zijn zeer eenvoudig te plaatsen. Ze absorberen een massa aan overtollig oppervlakte- en hemelwater waarna het water langzaam kan infiltreren in de bodem. Dit ontlast het rioleringsstelsel en helpt overstromingen te voorkomen.

Viega Smartpress: tot 80 % minder drukverlies

10-04-2017 Reeds in première op ISH 2017 in Frankfurt, lanceert Viega ook op de Belgische markt het nieuwe Smartpress-systeem van debietgeoptimaliseerde metalen verbindingen voor kunststof leidingen. De innovatieve persverbindingen van roestvrij staal en brons hebben geen O-ring. Daarmee is het kalibreren of uitzetten van buizen voorgoed verleden tijd. Smartpress-verbindingen behalen tot 80% minder drukverliezen dan standaard persverbindingen voor kunststofbuizen, zodat drinkwaterinstallaties aanzienlijk kleiner kunnen worden gedimensioneerd met een reducering van de opvoerhoogte van de pomp. Resultaat: energiezuiniger, lagere investerings- en werkingskosten en een beter behoud van de drinkwaterkwaliteit.

22 resultaten gevonden