Doorzoek volledige site
08 maart 2012

A2o-architecten en Ontwerpatelier mogen 120 woningen bouwen in Luchtbal-wijk voor Woonhaven Antwerpen

A2o-architecten en Ontwerpatelier Bert Gebruers-Peter Jannes hebben de prijsvraag gewonnen voor het ontwerp van nieuwe appartementgebouwen voor de Antwerpse wijk Luchtbal. Luchtbal is een wijk in het noorden van het Antwerpen, gekneld tussen de haven in het westen, het Albertkanaal in het zuiden, de Ring in het oosten en de A12 in het noorden. De wijk wordt gekenmerkt door het grote aandeel sociale woningbouw en de verschillende stedenbouwkundige oefeningen hiervan.
A2o-architecten en Ontwerpatelier Bert Gebruers- Peter Jannes hebben de prijsvraag gewonnen voor het ontwerp van nieuwe appartementgebouwen voor de Antwerpse wijk Luchtbal. Luchtbal is een wijk in het noorden van het Antwerpen, gekneld tussen de haven in het westen, het Albertkanaal in het zuiden, de Ring in het oosten en de A12 in het noorden. De wijk wordt gekenmerkt door het grote aandeel sociale woningbouw en de verschillende stedenbouwkundige oefeningen hiervan.

De organisatie van de appartementen rond een collectieve buitenruimte is het uitgangspunt voor het onderliggend plan. Met een harde buitenschil en zachte binnenschil vormt het gebouw een duidelijk herkenbare schakel in het stedenbouwkundige patroon van Luchtbal, naar analogie met de binnenpleinen in de bestaande tuinwijk.

Te midden van dit bouwvolume ontstaat een nieuw soort ruimte; de ruimte van rust, lucht en ontspanning. Door de toevoeging van een aantal folly’s aan deze ruimte ontstaat er voor de bewoners van verschillende leeftijden een collectieve tuin waarbinnen ieder zijn plekje vindt, met als hart het gemeenschapscentrum.

De appartementen vormen een bufferzone, niet alleen definiëren ze de publieke, semi-publieke en private ruimtes in en rondom het bouwvolume, maar tevens vormen ze een buffer voor de geluidbelasting. Het sociale leven op het binnenplein wordt niet enkel gestimuleerd door zijn doordachte inrichting, maar eveneens door het voorzien van de verschillende inkomzones van de appartementen langsheen het binnengebied. De op ongedwongen wijze ingeplante doorsteken tussen binnengebied en publiek domein genereren looplijnen doorheen het ganse terrein en waarborgen op die manier een optimale doorwaadbaarheid.
Binnen het bouwblok vormt een informele landschappelijke tuin voor een nieuwe atmosfeer binnen de wijk Luchtbal. Het openbare groen wat momenteel in de wijk aanwezig is, bestaat voornamelijk uit een laag kwalitatieve openbare ruimte. Het voorstel voor de collectieve landschapstuin bestaat uit een patchwork van verschillende bodembedekkers die over een glooiend landschap groeien. Door het inzetten van beplanting met verschillende bloeiperiodes ontstaat er een levendige binnentuin. De private terrassen van de gelijkvloerse appartementen zijn duidelijk gedefinieerd, zodat er geen twijfel bestaat over eigendom.
De vierkamerappartementen op het gelijkvloers hebben aan de oostzijde een voortuin. Het is de intentie de sociale bewegingen in de Kanaalpand te versterken. De laan krijgt door zijn verkeersluwe karakter een verblijfskwaliteit. Je kunt hier voor je woning in de tuin zitten en een gesprek met de voorbijganger aangaan.
In het ontwerp werd ingezet op het concipiëren van een binnengebied met een informeel en intiem karakter, naar analogie van de binnenpleinen in de bestaande tuinwijk. Dit binnenplein zal als sociale ruimte, als ontmoetingsplek fungeren. Het sociale leven op het binnenplein wordt niet enkel gestimuleerd door zijn doordachte inrichting, maar eveneens door het voorzien van de verschillende inkomzones van de appartementen langsheen het binnengebied.

De op ongedwongen wijze ingeplante doorsteken tussen binnengebied en publiek domein genereren looplijnen doorheen het ganse terrein en waarborgen op die manier een optimale doorwaadbaarheid. De sociale controle en veiligheid wordt verder gewaarborgd door de invulling van de sokkel met woonentiteiten en door de oriëntatie van de leefruimtes op alle verdiepingen naar het binnenterrein.
Het binnengebied doet door zijn informeel karakter niet enkel dienst als tegengewicht voor de sterk geometrische volumetrie van het bouwvolume of als sociale katalysator, maar fungeert tevens als groene long en stiltegebied. Dit alles draagt bij tot de leefbaarheid van het bouwproject. Alle leef-en buitenruimtes van de woonentiteiten zijn georiënteerd naar deze groenzone.

De geometrische volumetrie met harde buitenschil en zachte binnenschil vormt een duidelijk herkenbare schakel in het stedenbouwkundige patroon van Luchtbal. De afleesbaarheid van de verticale circulatie via twee grote ‘vitrines’ in de westgevel verleent het gebouw een dynamiek die aansluit op de permanente verkeersstroom langsheen de Noorderlaan en verleent hiermee het bouwvolume een duidelijke identiteit.