Doorzoek volledige site
01-01-0001

Opleiding Akoestische bouwprincipes in residentiële gebouwen

Brabanthal, Leuven vitruviusacademy.be
Logo Opleiding Akoestische bouwprincipes in residentiële gebouwen

Na het volgen van deze opleiding kan u als architect gefundeerde beslissingen nemen rond bouwakoestiek in residentiële gebouwen, in het bijzonder appartementen. We behandelen o.m. het toepassen van juiste (combinaties van) materialen en het correct toepassen van akoestische concepten. De Belgische akoestische norm (NBN S01-400-1) vormt de leidraad doorheen de cursus. Deze norm, die bepaalt aan welke vereisten afgewerkte gebouwen moeten voldoen op het vlak van lucht- en contactgeluidsisolatie, gevelisolatie, lawaai van de technische uitrustingen en de nagalm, wordt momenteel herzien. Tegen eind 2020 wordt de publicatie verwacht. In de opleiding komen de aanpassingen, wijzigingen en uitbreidingen aan bod.

De cursus start met een kort hoofdstuk rond inleidende begrippen en basisconcepten die nodig zijn om het verdere verhaal goed te begrijpen. Vervolgens behandelen we de Belgische akoestische norm en haar toepassingen, waarbij we focussen op de nieuwigheden die vanaf eind 2020 toegepast dienen te worden. Welke potentiële valkuilen zijn er en hoe zijn deze te voorkomen of op te lossen?

Vervolgens worden akoestische concepten en prestaties ontleed aan de hand van de belangrijkste deelelementen van het gebouw (muren, vloeren en gevels).
Om de hedendaagse problematiek rondom geluid van warmtepompen e.d. aan te halen komt het Vlarem 2 ook kort aan bod.
 

Tijdens het betoog zullen praktijkgevallen uit expertises ter ondersteuning worden toegelicht. De cursus is opgebouwd vanuit een pragmatische basis, om zo duidelijke en toepasbare oplossingen aan te reiken.

 

Praktisch

DATA & LOCATIE

LEUVEN: Do 20 februari 2020
Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven

TIJDSTIP

Ontvangst vanaf 13.00u. Aanvang om 13.30u stipt, einde omstreeks 20.20u.

DEELNAMEPRIJS

Leden NAV: € 190,00
Niet-leden: € 265,00
Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Opleidingspremies mogelijk via Liberform.
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.