Doorzoek volledige site
01-01-0001

Infosessie VITO: Hoe duurzaam is uw bouwmateriaal?

Roderveldlaan 5, Berchem apps01.vito.be
Logo Infosessie VITO: Hoe duurzaam is uw bouwmateriaal?

EPD’s of mileuproductverklaringen zijn voor de producent een interessant middel om inzicht te krijgen in de milieu-impact van zijn productieproces en van zijn bouwmateriaal over de ganse levenscyclus. Deze EPD’s zullen kunnen worden opgeladen in een tool voor architecten, bouwheren en producenten om zo de milieuprestatie van gebouwen en gebouwelementen te evalueren. Die tool is de TOTEM-tool. Elke overheidsaanbesteding voor publieke gebouwen moet in de toekomst via TOTEM een weging krijgen. Duurzaamheid wordt zo een nieuw concurrentiegegeven waarop de producenten van bouwmaterialen zich  best voorbereiden.

In deze VITO-informatiesessie krijg je een hands-on stappenplan over hoe een bouwmateriaalproducent voor zijn eigen product een EPD of milieuproductverklaring bekomt conform het Belgische EPD programma en zichtbaarheid geeft aan zijn duurzaamheidstroeven.

Programma

10u00: Welkom bij koffie    

10u30: Kadering infosessie - VITO 

  •  Introductie tot Belgische EPD programma B-EPD - Dieter De Lathauwer (FOD Leefmilieu) 
  •  Stappenplan opmaak B-EPD - VITO
  •  Integratie specifieke B-EPD’s in TOTEM  - VITO
  • Nut & toepassingen van B-EPD’s - getuigenis vanuit de sector

12u30: Broodjeslunch & netwerking  

  • Praktische info B-EPD ondersteuningsprogramma - VITO
  • Mogelijkheid tot het stellen van vragen

14u30: mogelijkheid tot individuele afspraak (gelieve aan te vragen bij registratie!) 
 

Tijdstip

De infosessie start om 10 uur

 

Prijs

Deelname aan de infosessie is gratis. Het is wel verplicht om vooraf in te schrijven. Doe dit voor vrijdag 20 maart 2020. Afhankelijk van de deelnemers zullen de presentaties in het Nederlands of het Engels gegeven worden.