Doorzoek volledige site
01-01-0001

Lezing ATIC: oorzaken, gevolgen en oplossingen van waterkwaliteit, slijkvorming en corrosie

Groenenborgerlaan 171, Antwerpen www.atic.be

Hoe zorg je dat HVAC-installaties optimaal presteren en hun beloftes van energiebesparing effectief waarmaken? En dat de kloof tussen het theoretische rendement en het rendement in de praktijk verkleint? Door er simpelweg voor te zorgen dat de installatie in de praktijk ook werkt zoals het hoort. Dat blijkt echter steeds minder het geval te zijn. Al maar vaker doen zich problemen voor met ontluchten, bijvullen, verstoppen, uitval van componenten, gebrek aan comfort en dikwijls (hoog) oplopende kosten, soms al in een vroeg stadium.

Het probleem is véél groter dan de sector graag wil toegeven. In een normaal, goed ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden gesloten watervoerend systeem dat correct werkt, is corrosie geen thema. Het installatiewater is immers ‘dood’ omdat er geen verse zuurstof wordt aangevoerd. Toch komen er in de praktijk steeds meer problemen met corrosie voor, en steeds met grotere gevolgen.

Door hun toegenomen rendement en energetische prestaties eisen fabrikanten van componenten voor verwarmings- en koelinstallaties een uitstekende waterkwaliteit. Vuilvorming door corrosie vormt immers een sluipend gevaar en kan ernstige schade veroorzaken aan watervoerende installaties. Er is een nieuwe TV (technische voorlichting) op komst van het WTCB die op dit vlak zeer interessante inzichten levert, maar ook de ervaringen opgedaan met de corrosiemonitoring van Resus, de audits en systemische correcties van Aqualisys gecombineerd met de toegenomen wil van de fabrikanten van generatoren om het probleem in de wortel aan te pakken leveren nieuwe en soms verrassende conclusies op.

Uiteraard is symptoombestrijding zinloos, en monitoring van zaken die aan de basis al verkeerd werden aangepakt, is zelfs idioot. Daarom is het goed om de basisprincipes even opnieuw te overlopen en de relatie te leggen tussen oorzaken en gevolgen. Dat begint met het vermijden van zuurstofintrede door goed drukbehoud en een juiste materiaalkeuze, vervolgens degelijk ontluchten/ontgassen en watersuppletie vermijden. Als er geen vuil (corrosieproduct) gevormd wordt, zijn vuilafscheiders ook niet noodzakelijk, maar er zijn genoeg goede redenen om ze toch van bij aanvang te voorzien.

Als de fundamenten voor een gezonde installatie aldus goed gelegd zijn, volstaat een eenvoudige en slimme monitoring om het zaakje in de gaten te houden om een jarenlange probleemvrije en kostengunstige werking te garanderen.

 

Tijdstip

De lezing vindt plaats van 16u45 tot 19u00. Gastspreker van de avond is Karl Willemen van Resus. 

 

Kostprijs

De toegang is gratis voor alle ATIC leden. Niet-leden betalen ter plaatse in cash een bedrag van 20 euro. Inschrijven is verplicht.