Doorzoek volledige site
01-01-0001

Projectbezoek rond de as Vilvoorde-Mechelen

archipelvzw.be
Logo Projectbezoek rond de as Vilvoorde-Mechelen

Na maanden Archipel@home, rijden we mee door het groen licht van de Nationale Veiligheidsraad en kiezen we voor een nieuwe kick-off nog voor bouwverlof. We gaan op stap! De oorspronkelijke geplande daguitstap met Bureau OMGEVING laten we doorgaan op zaterdag 4 juli 2020 van 13u00 tot 17u30. Tompy Hoedelmans (Bureau OMGEVING) leidt ons rond in diverse projecten van hun hand in Vilvoorde en Mechelen.

Bureau OMGEVING zoekt in elk stedenbouwkundig of landschappelijk project naast de ruimtelijke, ook de maatschappelijke meerwaarde en laat dit engagement doorsijpelen in zowel onderzoek, ontwerp als uitvoering. De menselijke schaal van de projecten wordt door het ontwerpbureau doorgezet in het principe van coöperatieve samenwerkingen. Zowel inhoudelijk als procesmatig is collectiviteit een kernbegrip voor OMGEVING. Zorgvuldig samengestelde ontwerpteams per project vormen een netwerk van strategische allianties waarbij disciplines en werkvelden zowel intern als extern op maat zijn samengebracht.

PRAKTISCH
De uitstap zal onder gewijzigde voorwaarden georganiseerd worden:
Max 50 deelnemers om de nodige afstand te bewaren.
Het transport per bus wordt vervangen door eigen vervoer.
Er is parkeermogelijkheid in beide steden.
Je telefoonnummer vermelden bij inschrijving (verplichte maatregel)

DEELNAME
Gratis voor leden
7 € voor niet-leden
5 € voor studenten
Te betalen op rekening
BE50 7380 2952 6418 van Archipel vzw
met vermelding ‘Omgeving + naam’

Reserveren verplicht