Doorzoek volledige site
01-01-0001

Circulaire economie: Renovatie

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel
Logo Circulaire economie: Renovatie

Deze opleiding bekijkt het thema van de circulaire economie toegepast op de renovatie van gebouwen van het type “Brusselse eengezinswoning” of “gebouw opgedeeld in verschillende wooneenheden” (< 10 wooneenheden). In de leerinhoud zullen meer specifiek concepten aan bod komen zoals omkeerbare interventies, keuze van duurzame materialen, hergebruik (op en buiten de site), inventarisering vóór de sloop, opslag van materialen en beheer van werken en werven. Doel van de opleiding bestaat uit het aanreiken van middelen om deze concepten in het ontwerpproces te integreren, vanaf de planning tot en met het opstellen van het uitvoeringsdossier. Om in te spelen op de specifieke situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de opleiding eerder op renovatie en uitbreiding van gebouwen focussen dan op nieuwbouw. Zo kunnen we deze werken ook kaderen in de logica van de circulaire economie.

Info en inschrijven via deze link

Duur: 2 dagen

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 14 mei 2021