Doorzoek volledige site
01-01-0001

Integratie van circulaire economie in overheidsopdrachten

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel
Logo Integratie van circulaire economie in overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten spelen een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. De bouwsector ontsnapt daar niet aan. Een opdrachtgever kan het initiatief nemen om volgens de beginselen van circulaire economie te bouwen of te verbouwen. Deze intentie vanaf de eerste schetsen beklemtonen maakt een meer geïntegreerde aanpak van duurzame gebouwen mogelijk. Dit seminarie zal aan de hand van concrete voorbeelden en een werfbezoek de sleutels geven om zelf actie te ondernemen. Overheidsopdrachten zullen nooit meer dezelfde zijn!

  • Welk potentieel voor circulaire economie bieden verbouwingen? Wat zijn de mogelijkheden in het geval van nieuwbouw?
  • Hoe kan men voorschriften in een bestek integreren die de beginselen van circulaire economie garanderen? Kunnen overheden op dit vlak een voorbeeldrol spelen?
  • Wat zijn de gunningsscriteria waarmee men rekening moet houden? Hoe zit het met verantwoordelijkheden en garanties?
  • Hoe kan een inschrijver zich onderscheiden van zijn concurrenten? Aan de hand van welke garanties kan hij de opdrachtgever overtuigen van zijn betrokkenheid?
  • Kunnen de oplossingen, die uit een bouwteam ontstaan, geïntegreerd worden in een lopende opdracht en zo ja, op welke manier? 

Info en inschrijven via deze link