Doorzoek volledige site
02-12-2021

LAMA landscape architects

Gent archipelvzw.be
Logo LAMA landscape architects

Vormgeven aan de grote transitieopgaven vanuit een activisme en liefde voor het landschap en publiek domein. Publieke ruimte is meer dan ooit belangrijke in tijden van COVID-19. Landschapsbureau LAMA uit Lier zoekt naar innovatieve concepten door verder te kijken dan het heden en het gangbare. Voor het oplossen van vraagstukken wordt er gestreefd naar een integrale benadering. Vraagstellingen en problemen worden in een brede context geplaatst om koppelingen te zoeken met andere locatie-specifieke, ruimtelijke en functionele opgaven. Er wordt gezocht naar innovatieve concepten door verder te kijken dan het heden en gangbare. Ruimtelijke kwaliteit, contextuele verankering, beleving en functionaliteit voor alle mogelijke gebruikers vormen de uitgangspunten bij het ontwerp. Afhankelijk van het type opgave wordt samengewerkt met deskundigen vanuit andere disciplines zoals, ecologen, hydrologen, cultuurhistorici, bestekbureaus, kustmorfologen, stedenbouwkundigen, architecten enz.

DEELNAME
Gratis voor Archipelleden
Niet-leden 7 €
Studenten 5 €

Reserveren noodzakelijk

Voor verdere informatie, klik op onderstaande link:

https://archipelvzw.be/nl/agenda/681/lamaland

Periode

Dit event gaat op volgende data door:

  • 02-12-2021