Doorzoek volledige site
20-01-2022 , 27-01-2022

Opleiding. Stadslandbouw en duurzame gebouwen

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel
Logo Opleiding. Stadslandbouw en duurzame gebouwen

Het doel van deze module is om basisnoties bij te brengen inzake stadslandbouw en ook de technische modaliteiten te belichten om de stadslandbouw in een vastgoedproject te kunnen integreren.

In de opleiding komen volgende punten aan bod:

  • Het Brussels strategisch en reglementair kader betreffende de stadslandbouw
  • De landbouwproductietechnieken (van vollegronds- tot niet-grondgebonden teelt)
  • De types stadslandbouw en hun technische eigenheden
  • De technische condities (water- & energiebeheer, dichtheid, stabiliteit, veiligheid ...)

Op het einde van deze module zal u in staat zijn :

  • in staat zijn de meest geschikte landbouwtechnieken te kiezen, rekening houdend met de bijzonderheden van een project;
  • De (technische, programmatorische en reglementaire) beperkingen kunnen identificeren waar rekening mee moet worden gehouden bij het ontwerp van stadslandbouwprojecten;
  • Kunnen anticiperen op belangrijke, bij het ontwerp van het gebouw te integreren punten;
  • De belangrijke parameters begrijpen die beïnvloed worden door een stadslandbouwproject.

Periode

Dit event gaat op volgende data door:

  • 20-01-2022
  • 27-01-2022