Doorzoek volledige site
15-01-2022 11-03-2022

EXPO: Dorpelijkheid. Artistiek-documentaire verkenningen door Michiel De Cleene, Mark Luyten / Thomas Verstraeten en Nahid Shaikh

Atelier Bouwmeester
Logo EXPO: Dorpelijkheid. Artistiek-documentaire verkenningen door Michiel De Cleene, Mark Luyten / Thomas Verstraeten en Nahid Shaikh

Dorpelijkheid’ is een thema in de ambitienota van Bouwmeester Erik Wieërs. Hij wil er mee over waken ‘dat het verdichten van de dorpskernen gepaard gaat met het versterken van hun karakter en identiteit’. Rond dit thema zal het Team Vlaams Bouwmeester in 2022 een of meerdere trajecten uitzetten. Bij wijze van opmaat nodigde het team een fotograaf, een kunstenaarsduo en een documentairemaakster uit voor een eerste verkenning.

Het Team Vlaams Bouwmeester nodigde fotograaf Michiel De Cleene, kunstenaars Mark Luyten en Thomas Verstraeten, en documentairemaakster Nahid Shaikh uit om zich, in alle vrijheid en vanuit hun eigen artistieke of documentaire praktijken, te buigen over het dorp en de bezorgdheden die we hun voorlegden. Op hun beurt nodigden ze filosoof Johan Braeckman uit een bijdrage te leveren. 

Michiel De Cleene gaf zijn bijdrage de vorm van een nieuwe publicatie, die hij in het Atelier ontvouwt. Nahid Shaikh draaide een film in het Oost-Vlaamse dorp Sint-Maria-Oudenhove. Mark Luyten en Thomas Verstraeten exploreerden de mogelijkheid, een ‘zomeracademie’ te organiseren in het Kempense dorp Balen, wat resulteerde in een imposante maquette. De drie erg verschillende pogingen om grip te krijgen op de dorpse omgeving hebben wellicht één ding gemeen: dat ze via getuigenissen en verhalen de grens aftasten tussen documentaire en fictie. Bij de tentoonstelling verschijnt een bezoekersgids, met een onuitgegeven tekst van Johan Braeckman.

PRAKSTISCH

Te bezoeken vanaf 15 januari 2022 tot 11 maart 2022 in het Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel
Meer info via deze website