Doorzoek volledige site
01-01-0001
Opleiding duurzaam bouwen: Beheer ven het regenwater op het perceel Leefmilieu Brussel www.leefmilieu.brussels

De professionelen elementen aanreiken voor analyse van de specifieke context van het Brussels Gewest op het vlak van regenwaterbeheer, en voorzieningen voorstellen voor een beter beheer van het water op het perceel, tot de opvang en het gebruik van regenwater in het gebouw.

Verworven vaardigheden

 • De opleiding is toegespitst op de inzet en de praktische oplossingen die moeten leiden tot een duurzaam waterbeheer, in het Brussels Gewest, op het perceel en in het gebouw. Ze geeft de deelnemers meer inzicht in het belang van een zorgvuldige analyse van de kenmerken van de bodem en van het perceel.
 • De opleiders overlopen de voorzieningen die moeten worden getroffen om de ondoorlatendheid van de bodem te beperken, de doorsijpeling van het regenwater te bevorderen en de afvoer ervan naar het rioolnet, of naar de oppervlaktewateren naargelang van de kenmerken van het perceel en het te bouwen of renoveren gebouw, te vertragen.
 • Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de recuperatie en het gebruik van regenwater door de bezetters van het gebouw.

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

 • de eisen en mogelijkheden in het kader van een project te identificeren en ze in het ontwerp van de voorzieningen voor regenwaterbeheer te integreren;
 • de voorzieningen voor regenwaterbeheer overeenkomstig het specifieke project te selecteren;
 • de voorzieningen voor regenwaterbeheer overeenkomstig verschillende doelstellingen te dimensioneren;
 • een regenwaterreservoir te dimensioneren

Pedagogische aanpak

De deelnemers zullen zich aan de hand van gevalstudies vertrouwd kunnen maken met de verschillende voorzieningen voor regenwaterbeheer. En in workshops zal de voordimensionering van de voorzieningen voor het beheer van onweersbuien en voor de recuperatie van regenwater aan bod komen.

Aandachtspunten

 • Voor deze opleiding is een goede kennis van Excel vereist.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Programma 

Het programma zal binnenkort beschikbaar zijn

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: dinsdag 15 en 22 mei 2018
 • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.