Doorzoek volledige site
01-01-0001

Aansluiting en keuring van een WKK

Eandis, Leuven
Logo Aansluiting en keuring van een WKK

Bij het realiseren van een WKK-project moeten heel wat stappen doorlopen worden. In de opleidingsavond van 6 maart gaan ze dieper in op twee uiterst belangrijke stappen: enerzijds de aansluiting op het gas- en elektriciteitsnet en anderzijds de verplichte keuringen waaraan een WKK-installatie onderhevig is.

Gastheer Eandis zal in detail de verschillende fases van een aansluitingspocedure toelichten. Hiervoor kunnen we rekenen op de expertise van Gunther Schoovaerts. Elke WKK dient ook een aantal keuringen te ondergaan vooraleer de installatie mag beginnen draaien en haar WKK-certificaten kan aanvragen. Frederic Gevaert van Vinçotte loodst ons door deze verschillende keuringen. Tenslotte is het woord aan de WKK-uitbater. Herman Marien heeft een pak praktijkervaring vanuit zijn functie binnen de Warmtekracht OntwikkelingsMaatschappij (W.O.M.), een organisatie die meer dan 100 (tuinbouw)bedrijven groepeert die elk hun eigen WKK beheren. Hij zal vanuit zijn ervaring wijzen op de belangrijkste aandachtspunten voor een goede voorbereiding en een correct WKK-dossier.
Kortom, essentiële informatie voor iedereen die bij een WKK-project betrokken is!

PRAKTISCHE INFORMATIE

WANNEER & WAAR

Dinsdag 6 maart - 16u tot 20u00
Auditorium Eandis-site  te Leuven
Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven


REGISTRATIE
- Leden COGEN: 125€ (excl. BTW)
- Niet leden COGEN: 175€ (excl. BTW)
U kan zich hier online registreren

Voor toelichting bij de inschrijvingsmodule, klik hier