Doorzoek volledige site
01-01-0001
BVA PRO i.s.m. SBM - Overheidsopdracten voor architecten: Van plaatsing tot gunning bvarchitecten.be

Deze opleiding geeft u als architect de basis mee om namens een aanbestedende overheid een overheidsopdracht te plaatsen en te gunnen of hen daarin te begeleiden.

Doelstellingen van de nieuwe regelgeving waren onder meer:

  • de efficiëntie van de overheidsopdrachten verhogen door de huidige regels te vereenvoudigen en te versoepelen en door rationele en efficiënte procedures in te voeren
  • de ondersteuning van innovatie
  • de overheidsopdrachten beter open te stellen voor kleine en middelgrote ondernemingen (opsplitsen in percelen)
  • de aankopers toelaten om de overheidsopdrachten beter te gebruiken als instrument voor de ondersteuning van maatschappelijke doeleinden, dankzij de betere bescherming van het milieu, een beter gebruik van grondstoffen en een grotere energie-efficiëntie
  • kwaliteit als factor laten doorwegen ten opzichte van de factor prijs
  • het toegankelijker maken van de mededingingsprocedure met onderhandeling
  • het verder uitrollen van de elektronische communicatiemiddelen (waaronder e-tendering en BIM)

Programma:

Overzicht van de procedure van plaatsing tot gunning met inbegrip van de relevante nieuwe regelgeving voor u als architect.

1. Centrale principes en doelstellingen van de overheidsopdrachtenregelgeving
2. Fases en verloop van een overheidsopdracht
3. Plaatsingsprocedures en aankondiging van opdrachten
4. De opmaak van een bestek
5. Technieken en instrumenten
6. Modaliteiten
7. Kwalitatieve selectie
8. Gunningscriteria
9. Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden
10. Publicatie, e-procurement en e-tendering
11. Onderzoek van de offertes
12. Gunning van overheidsopdrachten

Praktisch: 

Interleuven intercommunale - Leuven

19:00-22:00

2 sessies vanaf 22/05/2018
Lesdata: dinsdag 22/05/2018 en dinsdag 29/05/2018
 

190 euro (excl. BTW)

Inschrijven kan via sbm. BVA-leden genieten 10% korting(*). 
(*) Hiertoe gebruikt u bij inschrijving de kortingscode die u ontving in de bevestigingsmail bij het aangaan van een BVA-lidmaatschap 2018.