Doorzoek volledige site
01-01-0001
BVA Meet & Greet: Architects in Motion Turnhout bvarchitecten.be

BVA geeft je een unieke inkijk in het bureau van Architects In Motion, een open samenwerkingsverband van architecten-specialisten die hun kennis bundelen en waarin jonge en tallentvolle architecten hun ambitie kunnen waarmaken.

Een open architectenassociatie:
De AIM-architect kan hierdoor efficiënt optreden als dirigent en bezieler van zijn architectuur. Door dit concept heeft de individuele architect de ruimte om steeds onderzoekend te zijn met een kritische geest ten opzichte van de snel evoluerende bouwwereld.

Dit dynamisch samenwerkingsverband tussen de architect- vennoten Bart Janssens en Luc Vanhoutwerd in 2004 en 2005 uitgebreid met respectievelijk de senior partners architect Peter Mertens en architect Fréderic Wattecamps. In 2009 werd het samenwerkingsverband verder uitgebreid met 4 junior partners, de architecten Katrien Donneux, Mieke Goris, Ann Geudens en burgerlijk ingenieur architect Paul Monden.

Deze samenwerking is ontstaan vanuit het architectenbureau Atelier Vanhout & Ass (Carli Vanhout en Paul Schellekens).

Een nieuw generatie - een nieuw naam:
Naar het idee en onder impuls van Bart Janssens kwam een nieuwe naam voor het samenwerkingsverband tot stand: Architects in Motion. De benaming wijst op de dynamiek van het bureau en refereert aan haar hedendaagse visie op het architectenberoep. Het ‘aimen’ of het streven naar harmonieuze, geïntegreerde en bezielende architectuur noodzaakt een steeds onderzoekende en innoverende geest van architecten.

Architects In Motion "AIMt", ambieert:
Elk architecturaal project is een maatschappelijk vraagstuk.
AIM reflecteert over deze vraagstukken door middel van ontwerpend onderzoek.

Architectuur is thinking out of the box. De oorspronkelijke vraag met gepaste gedrevenheid in een ruimere context kritisch benaderen, teneinde een wijder en duurzamer antwoord te bieden.

Elk project vergt daarom ook een zorgvuldige analyse en correcte beoordeling zowel op macro-, meso- als microschaal. Elke opdracht vereist een steeds onderzoekende en innoverende geest van de architect om voor iedere opdrachtgever, voor elke situatie, een optimaal resultaat te bereiken. De rol van de architect is bijgevolg veelzijdig.

De traditionele architect is een generalist. Hij weet iets over alles, maar nooit alles over iets. Indien architecten de mogelijkheid krijgen zich te specialiseren in iets en vervolgens de krachten (te) bundelen via een samenwerkingsverband zijn ze specialist in een bepaald onderdeel van de architectuur enerzijds, en generalist door hun samenwerking anderzijds. Dat is de betrachting van Architects in Motion.

Architectuur is geïntegreerd ontwerpen:
Het “Aimen”, of het doelen (streven) staat voor een harmonieuze en geïntegreerde architectuur en wil hierbij inspelen op de complexe problematiek van ruimtelijke planning, architectuur, interior design, landschapsarchitectuur, duurzaam bouwen, …, in al haar facetten waardoor het zijn opdrachtgevers met alle competenties weet te omringen.

Vanaf de ontwerpfase dienen de juiste specialisten in het ontwerpteam betrokken te worden. Goed overleg, duidelijke interactie, afgelijnde verantwoordelijkheden en interne kwaliteitscontrole zijn de kernwoorden voor een geslaagde teamwerking. Met de gepaste actoren kunnen binnen de nauwkeurig opgestelde randvoorwaarden de vooropgestelde doelen bereikt worden.

Bureau:
Het bureau telt 35 medewerkers onder wie 28 ontwerpers (architecten, ingenieur-architecten, stedenbouwkundigen, interieurarchitecten, assistent-architecten), goed voor een mix van leeftijden, ervaring en expertise. Daarnaast doet het bureau dagelijks een beroep op een twintigtal voltijdse equivalenten via externe samenwerkingsverbanden met ingenieurs stabiliteit, technische installaties, akoestiek en andere specialisten. Werken in bouwteam is al decennia een gewoonte, zowel voor particuliere als voor overheidsopdrachten. De projecten bestrijken bewust een breed panopticum aan domeinen en typologieën, met nog altijd eengezinswoningen die integraal worden aangepakt, inclusief het interieur en de landschapsarchitectuur. AIM wil op die manier verstarring voorkomen en saaiheid en automatisme doorbreken, en gaat uit van een scheppende wisselwerking tussen typologieën. Het bureau is georganiseerd in werkgroepen die onder leiding staan van een van de partners. De twee vennoten bekommeren zich vooral om de visievorming, de ontwerpen, de regie, het draagvlak en de samenstelling van de multidisciplinaire teams. Ook een kritische bureau-omvang vinden ze essentieel om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle evolutie van de technologie, wetgeving en de wijzigingen van andere segmenten van het beroep. Voor hun aanpak zweren Bart Janssens en Luc Vanhout bij het kennis- en maatschappelijke rizoommodel van de Franse filosoof Gilles Deleuze en de Franse psychiater Félix Guattari. “Een rizoom, het ondergrondse wortelgestel van een plant, vormt een eindeloze vertakking zonder begin of einde, waaraan je telkens nieuwe in- en uitgangen kunt koppelen en dat geen zwakke punten heeft waar je het met één knip kunt uitschakelen.” Dat concept kun je op alles toepassen. Op de uitbouw van een architectenbureau bijvoorbeeld, waar het wegvallen van één partner opgevangen moet kunnen worden door een structuur waarin partners vlot in- en uit- kunnen stappen.

PROGRAMMA:
Op het programma staan een rondleiding doorheen het bureau van Architects In Motion, eindigend in de woning van architect Jozef Schellekens (geklasseerd interbellum). 

INSCHRIJVEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: vrijdag 15 juni 2018 om 14u00

Locatie: Architects In Motion  Parklaan 146, 2300 Turnhout

Prijs: BVA-lid gratis / Niet-lid 20,00 €

Aantal deelnemers: Maximum 25