Doorzoek volledige site
01-01-0001
Houtbouw in Brussel Leefmilieu Brussel leefmilieu.brussels

Deze opleiding wil de deelnemers de kennis en tools aanreiken waarmee ze de geschiktheid van een houtbouwproject in Brussel kunnen beoordelen en een duurzaam project kunnen uitwerken dat aan de stedelijke context is aangepast en waarbij de specifieke eigenschappen van deze bouwwijze optimaal worden benut.

Verworven vaardigheden

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

  • de geschiktheid van een houtbouwsysteem te beoordelen in vergelijking met een traditioneel bouwsysteem;
  • uit de bestaande bouwsystemen het meest geschikte systeem voor hun project te selecteren;
  • een performante, dichte en duurzame gebouwschil te ontwerpen, rekening houdend met het geselecteerde systeem.

Pedagogische aanpak

De uiteenzettingen zullen uitgebreid worden geïllustreerd met concrete gevalstudies. Ze worden gegeven door deskundigen ter zake, met terreinervaring (architecten, studiebureaus en aannemers). In de verschillende uiteenzettingen komen de voor- en nadelen van houtbouw aan bod.

In plaats van een bezoek te organiseren om de kennis over een specifiek bouwsysteem te verdiepen, geven we er de voorkeur aan een halve dag te wijden aan getuigenissen van ontwerpers en aannemers. Deze laatsten beschikken over een uitgebreide concrete ervaring met houtbouwprojecten, en zullen hun respectieve visie met ons delen.

Aandachtspunten

  • Basiskennis van bouwfysica en energieprestatieconcepten is vereist. De opleiding focust immers op de toepassing van deze concepten op de houtbouw.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten, studiebureaus, aannemers en professionele bouwheren met een technisch profiel.

Programma 

Het programma zal binnenkort beschikbaar zijn

Agenda en prijs

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: donderdag 06 en 13 december 2018
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie gelieve ons beleid inzake gegevensbescherming te raadplegen.

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving. Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 09 november 2018 De kandidaten ontvangen op vrijdag 16 november 2018 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.