Doorzoek volledige site
01-01-0001
Energiebeheer - PLAGE Coördinator Leefmilieu Brussel leefmilieu.brussels

De beheerders van gebouwen (energieverantwoordelijken) de nodige tools verstrekken voor de follow-up en het begrip van het verbruik, de keuze en het beheer van technische installaties, alsook voor het doeltreffend energiebeheer van de verschillende aspecten van de tertiaire gebouwen.

Verworven vaardigheden

De opleiding omvat de volgende elementen:

 • Rol en functie van de energieverantwoordelijke
 • Energiebeleid en PLAGE-strategie
 • Beheer van het verbruik, energieboekhouding en -kadaster.
 • Analyse van de gebouwschil (isolatie, luchtdichtheid, bouwknopen) en maatregelen voor verbetering.
 • Diagnose van de technische installaties (SWW, verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting) en maatregelen voor verbetering.
 • Afstelling van de technische installaties en aandachtspunten met betrekking tot het onderhoud.
 • Financiering en rendabiliteit van de maatregelen voor verbetering van de energie-efficiëntie.

Na afronding van deze module zijn de deelnemers in staat om:

 • Te voldoen aan de energiebehoeften op de meest zuinige en efficiënte manier: energie- en communicatiebeleid, energieboekhouding, energiekadaster, audit van installaties.
 • De belangen, beperkingen en beschikbare technische middelen te identificeren en doordachte keuzes te maken tussen de verschillende mogelijkheden en opties.

Pedagogische aanpak

De behandelde elementen worden ruimschoots geïllustreerd aan de hand van concrete casestudies. De opleidingen worden verschaft door deskundigen ter zake, die kunnen bogen op een ruime praktijkervaring. Aan de hand van concrete ervaringen worden de belangrijkste aandachtspunten belicht voor een adequate opvolging van duurzame gebouwen met het oog op hun goede werking. Er zal ook aandacht worden geschonken aan de rol en de functie van de Energieverantwoordelijke en de strategie rond energiebeheer. Workshops staan borg voor een praktijkgerichte benadering en de uitwisseling van standpunten.

Aandachtspunten

 • Deze opleiding vereist voldoende actuele kennis van het energieontwerp van gebouwen (isolatie, compactheid, ontwerp van de openingen, koudebruggen, luchtdichtheid, thermische inertie, …) en van de verschillende technische systemen (verwarming, ventilatie, koeling, verlichting, hernieuwbare energie). De deelnemer wordt geacht vertrouwd te zijn met de theoretische basisnoties. De opleiding concentreert zich op de aspecten van geïntegreerd beheer van deze verschillende technische aspecten.
 • Deze opleiding zal aangevuld moeten worden met een specifieke PLAGE-dag om PLAGE-coördinator te zijn, en zal in 2019 plaatsvinden.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen).

Programma

Het programma zal binnenkort beschikbaar zijn

Agenda en prijs

 • Duur: 3 dagen
 • Datums: dinsdag 04, 11 en 18 december 2018
 • Prijs: € 150 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie gelieve ons beleid inzake gegevensbescherming te raadplegen.

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving. Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 09 november 2018 De kandidaten ontvangen op vrijdag 16 november 2018 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.