Doorzoek volledige site
01-01-0001
Hergebruik van materialen en bouwelementen Leefmilieu Brussel leefmilieu.brussels

Het herwaarderen en hergebruiken van materialen of bouwelementen voorrang geven en de afvalproductie minimaliseren. De vakmensen uit de bouwsector de nodige tools ter beschikking stellen voor de integratie van het hergebruik en de beperking van de afvalproductie in hun project voor het ontwerpen/renoveren van gebouwen. Het gaat om tools ter ondersteuning van het hergebruik en van het opstellen van technische bestekbepalingen en inventarissen voorafgaand aan de sloop. Openbare opdrachtgevers stimuleren om een pioniersrol op te nemen in het hergebruik van materialen en bouwelementen in de openbare sector.

​​​​​​Verworven vaardigheden

 • De opleiding wordt opgebouwd rond de fasen waarin hergebruik mogelijk is in het project, van de ontwerpfase tot de levering en het onderhoud van het gebouw, om het afval te beperken en de logistiek op de bouwplaats te optimaliseren:
  • Technische bestekbepalingen en keuzehulpmiddelen
  • Materiaalkeuze en milieu-impact
  • Bepaling van prioriteiten en inventarisering voorafgaand aan de sloop van bouwelementen die beschikbaar zijn bij de renovatie
  • Vademecum van het hergebruik
 • Tijdens gerichte presentaties worden voorbeelden gegeven van een geïntegreerde aanpak en goede praktijken op het vlak van hergebruik.

Op het einde van deze module zullen de deelnemers in staat zijn:

 • de concepten van en de voorwaarden voor het hergebruik in de bouwsector te begrijpen;
 • de principes van het hergebruik in hun projecten te integreren en het hergebruik in bestekken op te nemen om het te bevorderen.

Pedagogische aanpak

Tijdens de inleiding wordt de basis voor het hergebruik gelegd door volgende vragen te beantwoorden: welke uitdagingen voor het Gewest, welke doelstellingen, en welk reglementair kader?

De rest van de eerste dag wordt besteed aan de voorstelling van de verschillende tools en methodologieën die het hergebruik tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase bevorderen.

Tijdens de tweede opleidingsdag komen de praktische aspecten van het hergebruik in het kader van overheidsopdrachten aan bod via theoretische aanbevelingen en praktijkvoorbeelden. Tot slot worden de tools voorgesteld die reeds tijdens de ontwerpfase toelaten rekening te houden met de levenscyclus van de materialen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Programma 

Het programma zal binnenkort beschikbaar zijn

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: dinsdagen 16 en 23 oktober 2018
 • Prijs: 100 euro (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90% van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin zij hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie gelieve ons beleid inzake gegevensbescherming te raadplegen.

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving. Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 14 september 2018 De kandidaten ontvangen op vrijdag 21 september 2018 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.