Doorzoek volledige site
01-01-0001
Gedeeltelijke en gefaseerde renovatie Leefmilieu Brussel leefmilieu.brussels

Bij renovatiewerken is het niet altijd mogelijk één enkele, globale interventie te voorzien. Dit kan samenhangen met het budget maar ook met praktische of organisatorische omstandigheden. Deze opleidingsmodule geeft de deelnemers de sleutels in handen om te bepalen welke keuzes prioritair zijn en welke er eventueel later nog mogelijk zijn om uiteindelijk een performant project met geringe milieu-impact te realiseren.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zullen de deelnemers in staat zijn:

  • hun actieprioriteiten te bepalen, rekening houdend met de verschillende parameters (visie, budget, energie- en milieuprestaties, logistieke eisen en bijzonderheden van het project, enz.);
  • de technische eisen te identificeren die inherent zijn aan de fasering, de werken te plannen, en de maatregelen te nemen die vereist zijn om op latere fasen te kunnen anticiperen.

Pedagogische aanpak

Na de inleiding 's ochtends, gewijd aan de verschillende benaderingen, worden belangrijke thema's zoals energie (gebouwschil en systemen) en waterbeheer bekeken vanuit het standpunt van de fasering en de gevolgen ervan. Ze worden behandeld door deskundigen met een ruime terreinervaring (studiebureaus).

De tweede dag worden er ervaringen gedeeld; op het einde van de opleiding kunnen er ideeën worden uitgewisseld en besproken en kan de verworven kennis op een concreet geval worden toegepast.

Aandachtspunten

  • Om de inhoud van deze module te onderscheiden van die van de module "Renovatie met hoge energie-efficiëntie in de Brusselse context", wordt de renovatie hier veel ruimer behandeld en worden de interventieprioriteiten extra belicht: welke keuzes moeten worden bevoorrecht vanuit technisch, milieu- en/of financieel standpunt?
  • Deze opleiding vormt een aanvulling op de opleiding "Diagnosetools voor renovatie". Op basis van een bestaand gebouw moeten de juiste keuzes worden gemaakt om duurzaam te renoveren.
  • Het is niet de bedoeling de technische aspecten te behandelen waarmee de deelnemers reeds vertrouwd moeten zijn; dit geldt vooral op energievlak (energiebalans van de gebouwschil en de systemen).

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten, studiebureaus, aannemers en professionele bouwheren met een technisch profiel.

Programma 

Het programma zal binnenkort beschikbaar zijn

Agenda en prijs

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: donderdag 06 en 13 november
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie gelieve ons beleid inzake gegevensbescherming te raadplegen.

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving. Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 05 oktober 2018 De kandidaten ontvangen op vrijdag 12 oktober 2018 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.