Doorzoek volledige site
01-01-0001
’T CENTRUM: Eerste circulair gebouw in België krijgt vorm bij Kamp C www.kampc.be

In 2019 verrijst in Westerlo het eerste circulaire gebouw van België: ’t Centrum. In dat gebouw worden zoveel mogelijk pijlers van circulair bouwen geïntegreerd. Rond het gebouw en het bouwtraject zal initiatiefnemer Kamp C, het centrum voor duurzaam bouwen en innovatie van de provincie Antwerpen, samen met een heleboel partners een boeiend en innovatief leerproces opzetten, waaruit de hele bouwsector inspiratie kan putten.

Masterclass 2

Thema: het formuleren van een goede circulaire propositie.
Het volledige programma kan u vinden in de uitnodiging hieronder.
Inschrijven kan tot en met 26 augustus via deze link.

Waarover gaat het?

In 2019 start Kamp C met de bouw van ’t Centrum op haar site in Westerlo. Het innovatieve gebouw moet de katalysator worden voor circulair bouwen in Vlaanderen en daarbuiten. Rond deze hotspot voor bouwinnovatie zal de komende jaren stap voor stap een circulair bedrijventerrein ontwikkeld worden.

Wat is het doel?

Circulair bouwen staat in Vlaanderen nog in de kinderschoenen. Door een brede kijk op circulair bouwen te geven en zelf het eerste circulaire gebouw neer te zetten, wil Kamp C die innovatieve en duurzame manier van bouwen in Vlaanderen van de grond krijgen. Het pilootproject rond ‘t Centrum zal inzicht geven in de obstakels en de oplossingen en de broodnodige circulaire transitie in de bouwsector versnellen.

De voordelen

’t Centrum heeft heel wat voordelen in petto, niet alleen voor de omgeving, maar ook voor de toekomstige gebruikers. Zo zal het gebouw duurzaam en energiepositief zijn, omgeven door groen, met veel licht, een modulaire kantoorinrichting en aanpasbare werkplekken. ‘t Centrum wordt zo ontworpen dat tijdens de levensduur gemakkelijk aanpassingen mogelijk zijn, zonder veel extra energie en nieuwe materialen toe te voegen. Wanneer het gebouw verouderd is, kan het volledig gedemonteerd worden en kunnen de materialen hergebruikt worden.

’t Centrum zal bovendien nieuwe businessmodellen uittesten. Zo wordt licht geleased van de leveranciers. Dat zal hen stimuleren om duurzame producten te maken. Het resultaat: een veel lager energieverbruik, een langere levensduur, eenvoudig onderhoud en de mogelijkheid tot hergebruik. Alle gebruikte materialen zijn terug te vinden in een BIM-model (een digitaal model dat alle gegevens van een gebouw bundelt en waarmee alle bouwpartners samenwerken) en een materialenpaspoort. De financiering gebeurt deels vanuit circulaire businessmodellen.

Wie is erbij betrokken?

‘t Centrum krijgt vorm in samenwerking met een grote groep partners. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is medefinancier en ook Thomas More is betrokken. Diverse experts in circulair bouwen zullen het gebouw mee vormgeven.

Hoe verloopt het project?

Kamp C werkt samen met het adviserend consortium ATP. ATP bestaat uit drie bedrijven: consultancybureau Alba Concepts; Turntoo, koploper in circulair bouwen met visionair architect Thomas Rau als gangmaker; en samengebracht door Jeroen Troost oprichter van PLEKvoor, een innovatieve starter gespecialiseerd in modulair bouwen.

ATP ondersteunt ons o.a. in het opzetten van de masterclasses, de financiële en juridische aspecten van de aanbesteding, het opstellen van de nodige aanbestedingsdocumenten… ATP is door Kamp C geselecteerd door een aanbestedingsprocedure voor het begeleidingstraject. Dit consortium is niet de partij die voor ons ’t Centrum zal bouwen. Zij zullen wel in het voortraject betrokken worden als adviseur inzake de aanbesteding, maar ze zullen zich niet inschrijven voor de aanbesteding van ’t Centrum.

Voor het ontwerp en de realisatie van ’t Centrum zullen wij opnieuw een objectieve keuze maken conform de wet overheidsopdrachten op basis van de opgegeven parameters. Op dit moment is er met geen enkel bedrijf, zij het Belgisch of Nederlands, enige afspraak gemaakt over het toewijzen van het project. Samen met ATP stelt Kamp C de ambities scherp voor het circulaire gebouw en in het najaar zal het bestek gepubliceerd worden. Eind 2018 zal Kamp C drie consortiums kiezen met wie we verder het traject ingaan.