Doorzoek volledige site
01-01-0001
Opleiding duurzaam bouwen: Renovatie met een hoge energie-efficiëntie in de Brusselse context Leefmilieu Brussel leefmilieu.brussels

Deze opleidingsmodule heeft tot doel het thema van de energierenovatie in zijn geheel te behandelen, voor het specifieke voorbeeld van een typisch Brussels huis. Op basis van de verschillende gebruikelijke acties behandelen de sprekers de verschillende specifieke aandachtspunten voor dit type project. Deze betreffen de volgende thema’s: isolatie, beheer van luchtdichtheid, bouwknopen en waterdampdiffusie, ventilatie, verwarming, productie van sanitair warm water en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Verworven vaardigheden

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

  • de principes van een performant energieontwerp concreet toe te passen;
  • een pleidooi te houden voor performantere oplossingen dan opgelegd door de geldende wet- en regelgeving inzake renovatie om de Brusselse eisen voor nieuwbouw te benaderen;
  • de gevolgen van een interventie voor de bouwfysica te bepalen en technische oplossingen voor elke problematiek aan te reiken;
  • een voorselectie te maken voor de te installeren systemen.

Aandachtspunten

  • De opleiding heeft doelbewust een zeer gerichte focus: de energieaspecten van de renovatie van een typisch Brussels gebouw en de gevolgen hiervan voor de bouwfysica.
  • Voorwaarden voor deelname: een energie-efficiënt ontwerp kunnen uitwerken met software van het PHPP- of EPB-type (statische balans).

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten, aannemers, verantwoordelijken, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …) met een technisch profiel.

Agenda en prijs

  • Duur: 3 dagen
  • Datums: dinsdag 12, 19 en 26 maart 2019
  • Prijs: € 150 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier