Doorzoek volledige site
01-01-0001
Studiedag betonstraatstenen 9000 Gent www.gbb-bbg.be

Deze gaat door te Gent op 26 maart 2019 en wordt georganiseerd door de Belgische BetonGroepering (BBG) in samenwerking met het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw (OCW) en de Federatie van de Belgische Cementindustrie (FEBELCEM)en geniet de steun van de Federatie van Stortklaar Beton (FedBeton) en FEBESTRAL.

Doel van de cursus

De cursus heeft tot doel een grondige kennis te krijgen in het ontwerp, het voorschrijven, het uitvoeren en de controle van verhardingen aangelegd met betonstraatstenen. Het belang van een correcte structuuropbouw, de link met het Standaardbestek 250 voor een correct voorschrijven en de goede materiaalkeuze worden toegelicht. Vervolgens worden uitvoeringstechnieken toegelicht en zal ingegaan worden op het onderhoud. 

Programma

- 10h00 - 10h15 : Inleiding: Anastassia Kastelis, BBG
- 10h15 - 11h15 : Ontwerp en materiaalkeuze: Dr. ir. Anne Beeldens, AB-Roads
- 11h15 - 12h00 : Uitvoering en onderhoud: Dr. ir. Elia Boonen, OCW
- 12h00 - 12h45 : lunch
- 12h45 - 13h30: Betonstraatstenen -Kwalisteit, certificatie en productengamma: Ing. Raf Pillaert, FEBESTRAL
- 13h30 - 14h15: Waterdoorlatende bestratingen: Dr. ir. Anne Beeldens, AB-Roads
- 14h15 - 14h30: Koffiepauze
- 14h30 - 15h15: Grootformaattegels en prefab betonplaten: Dr. ir. Elia Boonen
- 15h15 - 16h00: Pathologie: oorzaken en herstelmethode: Dr. ir. Anne Beeldens, AB-Roads

Locatie

- Feestzaal Molenhof
- heerweg-Noord 33, 9052 Gent