WinVorm organiseert een jaarlijks aanbod van vijf lezingen en één daguitstap rond nieuwe ontwikkelingen, visies, ervaringen inzake ruimtelijke uitdagingen waar lokale besturen mee geconfronteerd worden. Met de WinVormlezingen willen de organisatoren bijdragen tot meer ruimtelijke kwaliteit in de provincie West-Vlaanderen. Na een geslaagde viering van 21 jaar WinVorm blikt de organisatie nu verder vooruit. We staan voor tal van uitdagingen om onze ruimte kwalitatief en adaptief in te richten. De bouwshift wordt op de agenda gezet als strategie om onze leefomgeving meer veerkrachtig en kwaliteitsvol te maken. WinVorm gaat grondiger in op de thema’s uit de ambitienota van de Vlaams Bouwmeester met tal van concrete voorbeelden uit de praktijk. De lezing op 11 oktober staat in het teken van 'Robuust bouwen'.

Ontmoetingshuizen, pakhuizen, kantoren, stapelgebouwen, fabrieken… Wat maakt ze (her)bruikbaar? Hoe kunnen structuur en constructie bijdragen aan een veerkrachtige, robuuste leefomgeving? Als we nog nieuwe gebouwen maken dan kunnen we maar beter zorgen dat ze een lange levensduur hebben. Hoe kunnen architecten, ingenieurs, bouwheren, ontwikkelaars, aannemers en overheden bijdragen aan het creëren van die langetermijnwaarde? WinVorm zoekt het uit.

Praktisch

De organisatie hoopt dit WinVormjaar te starten op het gekende elan met een weerzien in het VLM-gebouw in Brugge de dinsdagvoormiddag om 9u30. Laten de covidperikelen dit niet toe, dan wordt overgeschakeld over op de ondertussen gekende compacte digitale sessie, die start om 10u30. Zelfde thema’s, zelfde sprekers.

Info & inschrijven