Of het nu het ontwerp of de uitvoering van een audit van een verlichtingsinstallatie betreft, comfort en energiebesparing zijn twee cruciale uitdagingen. Deze opleidingsmodule heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector de sleutels voor de uitvoering van performante verlichtingsinstallaties in tertiaire gebouwen aan te reiken.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 9 september 2022

Volledig programma, praktische info en inschrijven op de website van Leefmilieu Brussel