Doorzoek volledige site

Michel De Paepe van het Passiefhuis-Platform over het doel van het NZEB-symposium

Anno 2014 is de bouwsector in volle transitie, want de energienormen worden alsmaar strenger. Passiefhuis-Platform vzw organiseert daarom het jaarlijkse NZEB-symposium ‘Passive and Beyond’. Daar reikt het alle bouwactoren de grondstoffen aan om de transitie naar een energie-efficiënte aanpak van onze gebouwen te realiseren. Doorheen de hele dag kwamen verschillende thema’s aan bod, zoals ‘inspirerende renovaties’, ‘duurzame scholen’, ‘NZEB-facilitatoren’ en ‘nieuwbouw op grote schaal’. Michel De Paepe, voorzitter van Passiefhuis-platform: “Met dit symposium willen we mensen uitdagen om ambitieus te zijn en verder te gaan dan de regelgeving.”