Doorzoek volledige site
02 maart 2020

Beperk geluidsimpact met een geluidsaneringsplan op maat

Illustratie | DOX Noise Control
Illustratie | DOX Noise Control
Gasstation Sibelga Illustratie | DOX Noise Control

Vandaag de dag zijn bedrijven en fabrieken sterk gebonden aan regels omtrent geluidsoverlast.  Zo verplicht de VLAREM-wetgeving aan werkgevers om onder meer om de risico's van lawaaiblootstelling op de veiligheid en gezondheid van de werknemers en de omgeving te evalueren; en om de nodige preventiemaatregelen te nemen. Een geluidsaneringsplan op maat van uw bedrijf of onderneming is hierbij dus noodzakelijk. 

Geluidsanering: wat is dat? 

Geluidsanering is een begrip dat in iedere sector terugkomt. Het is immers bij wet verplicht om het geluidsniveau te verminderen om geluidsoverlast te voorkomen. 

Geluidsoverlast wordt hoofdzakelijk gegenereerd door volgende vier geluidsbrongroepen:

  • Productieruimtes (o.a. machines)
  • Vrachtverkeer (o.a. op- en afvoer van materialen)
  • Ventilatoren en pompen
  • HVAC (voor ventilatie en koeling van de sites)

Het reduceren van geluidsoverlast kan op verschillende manieren. Het ultieme doel is steeds het geluidsniveau in de omliggende woonzones te verminderen, alsook de leefbaarheid in tuinen, recreatiedomeinen en dergelijke te waarborgen. Bovendien mag de leefbaarheid in de industriële site zelf niet onderschat worden. Ook de arbeiders moeten beschermd worden!

De meest voorkomende vorm van geluidsanering die u ongetwijfeld kent, zijn maatregelen die genomen worden om het verkeerslawaai dat in en rondom de stad ontstaat te verminderen. Maar ook voor uw bedrijf is geluidsanering niet geheel onbelangrijk. 

Waarom? Enerzijds om klachten van omliggende buren of eigen werknemers te vermijden, maar anderzijds om de noodzakelijke milieuvergunningen te verkrijgen. Voldoet u niet aan de vereisten, dan heeft u kans op een negatief advies, met nefaste gevolgen voor uw bedrijf. 

Geluidsmeting door een akoestisch studiebureau

 

Het geluidsaneringsplan 

Uiteraard kan u dergelijke geluidsanering niet verwezenlijken zonder eerst een goed doordacht plan uit te werken. En daar komt het geluidsaneringsplan - aan de hand van een grondige geluidsstudie - in the picture

Industriële sites breiden namelijk alsmaar verder uit, waardoor deze steeds dichter bij woon- en recreatiegebieden komen. Het belang van geluidsreducerende maatregelen is dan ook cruciaal. 

Een saneringsplan brengt alle mogelijke theoretische geluidshinder in kaart. Het betreft dus een theoretische berekening die alle mogelijke geluidsbronnen analyseert. Dit plan wordt opgesteld door een gespecialiseerd en neutraal studiebureau, zodat uw onderneming volledig op de hoogte is van hoe uw dagelijkse werkzaamheden het geluid in de omgeving zullen beïnvloeden. 

Nadat een grondige akoestische studie wordt uitgevoerd naar alle geluidsbronnen - verzameld in een geluidsmodel - voert men een controle uit door op verschillende waarnemingspunten effectieve metingen uit te voeren. Uit het model wordt afgeleid welke specifieke bronnen gesaneerd moeten worden en met welke demping. 

Op basis van die bevindingen, stelt DOX Noise Control concrete oplossingen op maat voor. De project engineers adviseren u probleemloos welke geluidsisolerende deurengeluiddempersgeluidspanelenomkastingen of ventilatieroosters u nodig heeft om aan deze gewenste demping te voldoen.
 

De kracht van DOX Noise Control 

Wat DOX Noise Control uniek maakt, is het one-stop-shop-motto. U wordt volledig ontlast met DOX Noise Control als primair aanspreekpunt. Het bedrijf biedt oplossingen op maat, en denkt samen met u mee over de meest geschikte én economische oplossing. Wat DOX Noise Control definieert? 

  • Begeleiding van a tot z.
  • DOX Noise Control komt ter plaatse. 
  • De firma heeft een diepgaande kennis van de markt, de materialen en de mogelijke partners.
  • Als expert kan DOX Noise Control met verschillende leveranciers in zee gaan, volledig in functie van uw project en uw noden. 

Wilt u meer informatie omtrent de diensten van DOX Noise Control? Neem gerust contact op, dan gaat DOX Noise Control samen met u aan de slag.