Doorzoek volledige site
11 oktober 2021 | PHILIPPE SELKE

Facilitator Duurzame Gebouwen beschikbaar voor nieuwe expertisedomeinen

Architect : Architectes Associés Illustratie | Yvan Glavie

De Facilitator Duurzame Gebouwen, de gratis multidisciplinaire helpdesk die Leefmilieu Brussel in het leven riep om bouwprofessionals te ondersteunen, voegde onlangs twee nieuwe expertisedomeinen toe aan zijn uitgebreide aanbod. Bouwheren, ontwerpers, facility managers, technisch verantwoordelijken, installateurs, syndici enzovoort kunnen er voortaan ook terecht met technische vragen omtrent akoestiek en circulaire economie in de bouw.

Een twaalftal onafhankelijke deskundigen staat tot uw dienst om u advies te verschaffen omtrent materiaalkeuzes, waterbeheer, ontwerp en projectbeheer, energie, milieu, de verschillende normen en reglementeringen (waaronder de EPB), ondersteuning voor mede-eigenaars en sinds kort dus ook akoestiek en circulair bouwen.

De vorm die deze ondersteuning kan aannemen, varieert van een eenvoudig antwoord per e-mail tot een bezoek ter plaatse (wanneer dit gerechtvaardigd is). De Facilitator Duurzame Gebouwen is centraal georganiseerd met één aanspreekpunt (zie onderaan dit artikel), ongeacht het expertisedomein in kwestie. Een eerstelijnsrespondent behandelt de eenvoudigste vragen, zoals het vinden van informatie die beschikbaar is op de websites van Leefmilieu Brussel, of verwijst bellers door naar een van de externe deskundigen als ze nood hebben aan een specifieker antwoord.

 

Bellers op het juiste spoor zetten

Een van deze externe deskundigen is Pierre De Fonseca, die gespecialiseerd is in gebouwakoestiek. Hij licht zijn rol toe: "Het doel is niet om akoestische studies uit te voeren, maar om bellers op het juiste spoor te zetten. Als de vraag in kwestie te specifiek is, moet ik ze doorverwijzen naar gespecialiseerde studiebureaus." Hij maakt een onderscheid tussen enerzijds nieuwbouw- of ingrijpende renovatieprojecten waarvoor een bouwvergunning vereist is en een Belgische akoestische norm van toepassing is en anderzijds kleine renovatieprojecten waarvoor geen vergunning nodig is. "Als het om de eerste categorie projecten gaat, zijn de betrokken architecten in principe vertrouwd met de norm en doen ze een beroep op een akoestisch studiebureau als het project een bepaalde omvang heeft. De rol van de Facilitator Duurzame Gebouwen is naar mijn mening relevanter bij kleine renovaties waarvoor geen vergunning nodig is. In dat geval kunnen professionele bouwheren of architecten een beroep doen op de helpdesk."


Terugkerende aandachtspunten

In het kader van duurzaam bouwen wordt volop gestreefd naar een beperking van het fossiele brandstoffenverbruik, onder meer door gebruik te maken van fotovoltaïsche panelen en warmtepompen. Deze laatste vormen echter vaak een bron van geluidsoverlast. "In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit een bijzonder belangrijk aandachtspunt, aangezien er vaak niet voldoende ruimte voorhanden is om de warmtepomp ver genoeg van de buren te installeren. In dat geval moet het lawaai worden tegengegaan met behulp van akoestische panelen. Dit wordt een van de grootste uitdagingen voor de Facilitator Duurzame Gebouwen de komende jaren."

Een ander euvel waarbij het deskundige advies van de Facilitator Duurzame Gebouwen van pas komt, is geluidsoverlast in horeca-etablissementen. Sinds de uitbraak van de coronapandemie staat de aandacht hiervoor op een laag pitje, maar nu de situatie stilaan normaliseert, duikt het probleem opnieuw op. Veel restaurants en cafés zijn ingericht op het gelijkvloers van een woongebouw en veroorzaken daardoor geluidsoverlast voor de bewoners, soms tot 's avonds laat. Technische installaties zoals dampkappen en koelkasten bevinden zich meestal aan de binnenkant van het bouwblok. Architecten die dergelijke etablissementen inrichten of renoveren, moeten dus de nodige aandacht besteden aan deze problematiek.

 

Verbetering van ieders levenskwaliteit

Op de vraag waarom hij de rol van externe deskundige voor de Facilitator Duurzame Gebouwen heeft aanvaard, antwoordt Pierre De Fonseca zonder aarzelen: "Ik zie het als een verantwoordelijkheid die wij hebben ten aanzien van de maatschappij. Als professionals gaat het erom onze kennis niet alleen open te stellen voor grote ontwikkelaars en aannemers, maar ook voor kleinere spelers. Wij willen de levenskwaliteit van iedereen verbeteren. Dat is wat ons motiveert."

Als u nood heeft aan een antwoord of technisch advies inzake akoestiek of vele andere expertisedomeinen, weet u wat u te doen staat: stel uw vraag per telefoon via 0800 85 775 of per e-mail via facilitator@leefmilieu.brussels!

Belangrijk om weten: voor mede-eigenaars die met een professionele syndicus werken, biedt de Facilitator Duurzame Gebouwen gratis gepersonaliseerde begeleiding aan, inclusief een bezoek ter plaatse om een energie-quickscan of een quickscan van uw zonne-installatie uit te voeren.

Wilt u deelnemen aan een webinar over de akoestiek van meergezinswoningen? Dat kan gratis op 22 oktober, op voorwaarde dat u zich vooraf inschrijft via deze link

GERELATEERDE DOSSIERS