Doorzoek volledige site
25 november 2020

'The Long Tower', een kleurrijk project

Illustratie | © Johnny Umans
Illustratie | © Johnny Umans
Illustratie | © Johnny Umans
Illustratie | © Johnny Umans
Illustratie | © Johnny Umans
Illustratie | © Johnny Umans
Illustratie | © Johnny Umans

Architectenbureau Dhooge & Meganck leverde in 2018 een gebouw af dat ‘The Long Tower’ werd gedoopt. Het werd een atypisch project voor deze industriezone in het Gentse, niet alleen door zijn kleur: het project bewijst immers ook dat een architecturale denkoefening altijd een meerwaarde oplevert, zelfs waar gewoon een eenvoudige industriële constructie werd verwacht.

De bouwheer, het bedrijf Lang, is actief in de realisatie en installatie van technische uitrustingen voor gebouwen. De behoeften van dit bedrijf, in termen van ruimte, functies en ligging in een industriezone, lijken op het eerste gezicht vrij alledaagse werkelementen. Het architectenbureau Dhooge & Meganck koos echter voor een grondigere analyse van de projectspecificiteiten en van het perceel in kwestie om zijn voorstel te onderbouwen. Deze werkwijze leidde tot de realisatie van een constructie waarin de visuele codes en de vormgeving van een industrieel gebouw weldoordacht worden gehanteerd om te komen tot een werkplek op mensenmaat: aangenaam voor de werknemers, functioneel voor het bedrijf. Het project past dankzij zijn typologie en de tint van het parement bovendien harmonieus in zijn landschappelijke context.

 

Een geïnspireerde en rationele volumetrie

De firma Lang geniet al lang faam voor haar expertise in veiligheid en ongediertebestrijding voor gebouwen. Hun installaties op grotere hoogte hebben vaak te maken met de overlast van duiven. Dit werd een bron van inspiratie voor de architecten wat de projectvolumetrie aangaat. De bezoeker ziet in eerste instantie een stevig verankerd verticaal volume, zoals een ‘duiventil’, dat een meer discrete horizontale sokkel verbergt. De verhoudingen van de constructie en de aanpak van de gevels resulteren in een rationeel en eenvoudig leesbaar geheel. De hoofdingang bevindt zich in de intersectie van de twee volumes. De benedenverdieping omvat voorts de garage, de opslagzones en de werkplaats. Het verticale volume is bestemd voor de kantoren en de faciliteiten voor de werknemers: eetzaal, sanitair, kleedkamers, … Dankzij deze doeltreffende configuratie kan het kantoorgedeelte onafhankelijk van het ateliergedeelte gebruikt worden. 

 

Van industriezone naar landschap

De locatie van dit project biedt wel degelijk troeven. Het ligt inderdaad in een industriezone maar geniet evenzeer van een zeer aangename groene omgeving en van de aanwezigheid van het kanaal dat Gent met Brugge verbindt. Er werd ook rekening gehouden met de oude boomgaard en de bestaande lange gemetselde muur van rode baksteen: deze worden nog waardevoller door de inplanting van het project. De bakstenen scheidingsmuur werd deels gesloopt om toegang te krijgen tot het gebouw. De bezoeker wordt via de tuin naar de hoofdingang geleid. De eetzaal op de eerste verdieping biedt een vergezicht naar het zuiden, over een groendak. De derde verdieping van de noordelijke gevel bestaat volledig uit glas en biedt – over de muur en de boomgaard heen – een bevoorrecht uitzicht over het water en het landschap.

 

Beton, traditioneel en duurzaam materiaal

De architecten van het bureau Dhooge & Meganck hebben met het project ‘The long tower’ een persoonlijke en positieve kijk op beton geconcretiseerd. Beton werd enerzijds ter plaatse gestort voor de vloerplaat, en anderzijds toegepast in de vorm van grote prefabpanelen in combinatie met een metalen draagstructuur. Volgens de architecten draagt dit gemengde constructiesysteem bij aan de duurzaamheid van betonarchitectuur, met name dankzij de mogelijkheid om de prefabpanelen te demonteren en te hergebruiken. Dit voordeel komt bovenop de garantie van een altijd overtuigend visueel resultaat, de snelle uitvoering op de bouwplaats en een aanzienlijke vermindering van de arbeidskosten dankzij het gebruik van betonnen prefabelementen.   

GERELATEERDE DOSSIERS