Doorzoek volledige site
Dossier

Beton

Betonstop, een zegen voor de betonsector?

Betonstop, een zegen voor de betonsector?

09-11-2017 Toen de Vlaamse regering haar plan bekend maakte voor een beter ruimtebeheer in Vlaanderen, vatten velen de voorgestelde politiek samen met het woord “betonstop”. Maar ook de Waalse overheid streeft ernaar de stedelijke spreiding geleidelijk te beperken. Deze zeer verdienstelijke voorstellen beogen een terugkeer van de bevolking naar de steden. De bestaande stadsgebieden zullen zich daartoe moeten aanpassen en mee- evolueren met de demografie. Dit veronderstelt nieuwe infrastructuur, nieuwe gebouwen en de renovatie van het bestaand onroerend patrimonium... 

Dichtingsprincipe voor de voegen in vloeistofdichte betonconstructies

Dichtingsprincipe voor de voegen in vloeistofdichte betonconstructies

23-08-2017 Bij vloeistofdichte betonconstructies wordt men regelmatig geconfronteerd met schadegevallen zoals scheuren en waterinfiltraties. Deze brengen niet alleen een aantal technische vragen met zich mee over de toelaatbaarheid van dergelijke gebreken, maar ook over de wapeningshoeveelheden en de gemaakte materiaalkeuzes voor de voegen. Om hieromtrent duidelijkheid te scheppen, werd er hieraan recentelijk een onderzoek gewijd. In dit artikel gaat het WTCB dieper in op de uitvoering van de hernemingsvoegen en de krimpvoegen.

262 resultaten gevonden