Doorzoek volledige site
Dossier

BIM

3D-scans vereenvoudigen kwaliteitscontrole op de bouwwerf

3D-scans vereenvoudigen kwaliteitscontrole op de bouwwerf

30-03-2021 Nieuwbouwprojecten vertrekken steeds vaker vanuit een BIM-model. Om tijdens het bouwproces snel en eenvoudig te controleren of er conform het model wordt gebouwd, voert NX2 3D-scans uit die toelaten in realtime te vergelijken met de originele CAD-ontwerpen. “Met behulp van de software FARO® BuiltIT Construction stellen we alle afwijkingen vast en kan het model en/of het bouwproces bijgestuurd worden waar nodig”, aldus Nic Kerkhof, zaakvoerder van NX2 BV.

Sebastiaan Leenknegt (Metriek): “Overstap naar Archicad was head first dive”

Sebastiaan Leenknegt (Metriek): “Overstap naar Archicad was head first dive”

02-03-2021 Het is inmiddels zo’n jaar geleden dat Metriek, een studio voor zowel architectuur als engineering die vooral focust op particuliere (renovatie)projecten, openbare ruimte en kunstwerken voor die openbare ruimte, begon te ontwerpen met Building Information Modeling (BIM)-software. De implementatie van Archicad, het BIM-programma waarvoor Metriek koos, gebeurde in tegenstelling tot bij veel andere ontwerpbureaus niet geleidelijk aan. “Onze overstap naar werken met Archicad was a head first dive, maar ik zou iedereen aanraden het zo aan te pakken”, vertelt Sebastien Leenknegt.

Vernieuwd WTCB-kantoorgebouw wordt toonbeeld van innovatie (BOVAArchitects)

Vernieuwd WTCB-kantoorgebouw wordt toonbeeld van innovatie (BOVAArchitects)

23-02-2021 In Zaventem is deze maand de ambitieuze renovatie gestart van het kantoorgebouw van het WTCB. Als promotor van technologische innovatie in de bouwsector moet deze verbouwing een voorbeeldproject worden op velerlei vlakken: van energetische renovatie en circulair hergebruik tot de toepassing van groengevels en geavanceerde digitale technologieën. Het ontwerp is van de hand van BOVAArchitects. Daarnaast zijn ook Bureau Bouwtechniek (bouwtechnische ondersteuning, BIM, controle op de uitvoering), Daidalos Peutz (bouwfysica), Denis Dujardin (landschap), Ney & Partners (stabiliteit), boydens engineering (technieken en EPB), Bureau d’Etudes Delta GC (brandveiligheid), Health & Safety Consulting (veiligheidscoördinatie) en Bert Leroy (visualisatie) bij het project betrokken. Vanhout nv voert de werkzaamheden uit.

Frisse onderwijsarchitectuur voor Noord-Limburgse jeugd

Frisse onderwijsarchitectuur voor Noord-Limburgse jeugd

14-01-2021 De WICO-scholengroep in Pelt voerde in de aanloop naar dit schooljaar een grondige reorganisatie door. Via de realisatie van een fraai nieuwbouwvolume vormde ze de site van het Sint-Hubertuscollege om tot een Juniorcampus voor de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Dankzij het strakke, hedendaagse ontwerp van Q-BUS Architectenbureau heeft het gebouw een eigen identiteit, al zijn er ook enkele leuke architecturale knipogen naar de bestaande onderwijsinfrastructuur in verwerkt. Bovendien is het project een absoluut schoolvoorbeeld op het vlak van BIM.

SCAN to BIM als vertrekpunt voor vernieuwing kantoorgebouw in Brusselse Noordwijk

SCAN to BIM als vertrekpunt voor vernieuwing kantoorgebouw in Brusselse Noordwijk

03-12-2020 In het hart van de Brusselse Noordwijk transformeert ontwikkelaar Banimmo het verouderde kantoorgebouw North Plaza 9 tot een duurzame en flexibele werkplek. De grondige renovatie ging gepaard met het volledig strippen van het gebouw, op de betonconstructie en enkele gevels na. Een accuraat beeld van de bestaande situatie was dan ook primordiaal voor het nieuwe ontwerp. N2  Kwadraat bracht de volledige 20.000 m2 van het gestripte gebouw op amper vier dagen in beeld via 3D-laserscanning. De SCAN to BIM-specialist werkte de puntenwolk uit tot een BIM-model van de as built-situatie, waarop de ontwerpers konden verder bouwen voor de nieuwe invulling.

Dirk Driesmans (Q-BUS): "Hoe groter een project, hoe interessanter en soms noodzakelijker BIM wordt om de zaken vlot te laten verlopen"

Dirk Driesmans (Q-BUS): "Hoe groter een project, hoe interessanter en soms noodzakelijker BIM wordt om de zaken vlot te laten verlopen"

25-11-2020 In het whitebook dat architectura.be en Redactiebureau Palindroom hebben gelanceerd over communicatie van en naar architecten, werd ook gepolst naar de rol die BIM speelt in de interne een externe communicatie én naar de BIM-software die ze gebruiken. Dat leverde heel verrassende resultaten op. Zo bleken er enorme regionale verschillen te bestaan wat de keuze van BIM-software betreft. Dirk Driesmans van Q-BUS Architectenbureau was een van de eersten in Limburg om BIM integraal toe te passen. "De winst van BIM zit volgens mij in 'professionalisering', waardoor we met ons team complexe en grotere opdrachten aankunnen", stelt hij.  

Welke BIM-software gebruiken architecten?

Welke BIM-software gebruiken architecten?

25-11-2020 BIM of Building Information Modeling heeft de voorbije jaren een steile opmars gekend. Dat wordt bevestigd door de enquête die Redactiebureau Palindroom afnam bij 174 Nederlandstalige architecten. Terwijl vier jaar geleden slechts 18% van de architecten ervaring had met BIM, is dat in 2020 bijna verdrievoudigd tot 50%. Een van de moeilijkste aspecten als je van start wil gaan met BIM is de keuze van de software. Er is immers heel wat BIM-software op de markt. Elk programma heeft eigen voor- en nadelen. In veel bureaus worden dan ook meerdere oplossingen gecombineerd. Uit onze enquête bleek alvast dat er ook grote regionale verschillen bestaan in het gebruik van BIM-software. 

245 resultaten gevonden