Doorzoek volledige site
Dossier

BIM

Model checking, het scheelt op de werf (en op de factuur)

14-06-2017 De kwaliteit van een BIM-model is volgens Kubus enkel te garanderen als het gecontroleerd wordt. Deze zogenaamde modelvalidatie kan veel problemen, en dus ook onnodige kosten, op de werf voorkomen. Het zorgt in dit opzicht voor een belangrijke daling in de bouwkosten. Bij het checken van modellen maken we het onderscheid tussen twee toepassingen: het op fouten nakijken van het eigen IFC-model enerzijds en het combineren van verschillende 3D-modellen, om te kijken of er eventuele ongerijmdheden tussen de verschillende modellen bestaan, anderzijds.

206 resultaten gevonden