Doorzoek volledige site
Dossier

BIM

Nieuw AZ Sint-Maarten toe aan afwerkingsfase

24-08-2017 Drie campussen worden één, zo zou je het prestigieuze AZ Sint-Maarten-project in één zin kunnen omschrijven. Waar de diensten en medische disciplines van het ziekenhuis momenteel nog verspreid zijn over drie verschillende locaties, zullen ze zich vanaf 2018 onder één dak bevinden. Dat de bouw van het nieuwe zorgcomplex langs de Liersesteenweg in Mechelen een jaar voor de definitieve ingebruikname nog steeds perfect op schema ligt, is onder meer te danken aan het doorgedreven gebruik van de innovatieve BIM-methodiek.  

Model checking, het scheelt op de werf (en op de factuur)

14-06-2017 De kwaliteit van een BIM-model is volgens Kubus enkel te garanderen als het gecontroleerd wordt. Deze zogenaamde modelvalidatie kan veel problemen, en dus ook onnodige kosten, op de werf voorkomen. Het zorgt in dit opzicht voor een belangrijke daling in de bouwkosten. Bij het checken van modellen maken we het onderscheid tussen twee toepassingen: het op fouten nakijken van het eigen IFC-model enerzijds en het combineren van verschillende 3D-modellen, om te kijken of er eventuele ongerijmdheden tussen de verschillende modellen bestaan, anderzijds.

203 resultaten gevonden