Doorzoek volledige site
Dossier

Circulair bouwen

Kristiaan Borret: “Circulair bouwen pushen zoals we in Brussel destijds passiefbouw gepusht hebben”

15-05-2019 In het kader van de opening van het Circular Retrofit Lab aan de VUB in Brussel pleitte Brussels Bouwmeester Kristiaan Borret ervoor om circulair bouwen op dezelfde wijze te pushen zoals dat destijds gebeurd is met passiefbouw. “De omslag zal er pas echt komen als er ook in de courante bouwprojecten ingezet wordt op circulariteit. Om dit te bereiken is het aan de overheid om circulair bouwen zo veel mogelijk te ondersteunen en aan de hand van good practices aan te tonen waarin de meerwaarde schuilt van circulariteit in de bouw.”

WOODinc organiseert infosessie rond duurzaam en circulair bouwen

13-05-2019 Op 4 juni organiseert WOODinc een infosessie in het Van der Valk hotel In de regio van Brugge (Kapellestraat 146 - Oostkamp). Op deze infosessie kan je kennis maken met de nieuwste bouwmethodiek die WOODinc heeft ontwikkeld: Structurez. Met deze nieuwe techniek kan je niet alleen duurzaam en ecologisch bouwen (houtskeletbouw), maar kan je ook op enkele dagen tijd, zonder één nagel, bout of moer, je huis zelf (voor de DIY-ers) of met de assistentie van WOODinc zetten aan 550 euro per m2.

Eén jaar Werflink: "Prima rapport, maar enkele zaken kunnen nog beter"

06-05-2019 Midden 2018 lanceerde BESIX samen met de Vlaamse Confederatie Bouw en Vlaanderen Circulair het online deelplatform voor bouwmateriaal en -materieel Werflink. Het pilootproject loopt in juni af, maar Werflink kreeg recent al een eerste evaluatie. Die is positief, maar legt ook enkele zaken bloot die beter kunnen. “Zo biedt het platform sinds kort ook stockageruimte aan, iets wat absoluut noodzakelijk bleek”, zegt Erwin Dresen van BESIX.

Networking: de sleutel tot circulair bouwen

03-05-2019 Om de haalbaarheid van circulaire projecten in België te illustreren, toont Arnaud Dawans, Innovation and Sustainable Development Manager van Jacques Delens SA (een dochteronderneming van Besix), ons drie succesvolle circulaire bouwwerven. Hij werkt met een zogenaamde 'waardegever', een persoon die zich bezighoudt met het sorteren van bouwafval, het optimaliseren van hergebruik, en het vinden van de juiste kanalen die ervoor zorgen dat de materialen waardevol hergebruikt kunnen worden.

Pilootprojecten BAMB leveren interessante resultaten op

24-04-2019 Kan een gebouw dat opgetrokken is volgens de principes van de circulaire economie – in vergelijking met een klassieke constructie – écht de broeikasgasuitstoot en de hoeveelheid (bouw)afval reduceren? Kan circulair bouwen rendabel zijn? En houdt de theorie nog steek eens ze in de praktijk is gebracht? Op al deze vragen bieden de pilootprojecten die gelanceerd zijn in het kader van het BAMB-project voor het eerst concrete antwoorden.

De Sijs is eerste cohousingproject met kurkgevel

22-04-2019 In Heverlee wordt momenteel naarstig gebouwd aan De Sijs, een BEN-cohousingproject dat zich kenmerkt door enkele circulaire elementen. Zo is De Sijs het eerste groepswoningproject met een gevel uit kurk. Het ontwerp is van de hand van OFFICEU architects for urbanity. “Bijna-energieneutraal of circulair bouwen is voor ons nooit een doel op zich, wel een kwalitatief, duurzaam ontwerp afleveren. En daar zijn beide manieren het middel bij uitstek voor”, klinkt het bij het Brusselse bureau.

179 resultaten gevonden