Doorzoek volledige site
Dossier

Dakbedekking

Integratie van fotovoltaïsche zonnepanelen in hellende daken

05-08-2014 Het plaatsen van thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen op hellende daken is in ons land intussen een courante praktijk geworden. Daar waar de thermische installaties voor warmwaterproductie doorgaans een beperkte omvang hebben en vaak in het dak ingebouwd worden, zijn de fotovoltaïsche installaties voor elektriciteitsproductie gewoonlijk groter en worden ze in de regel bovenop de dakbedekking gemonteerd. In het WTCB-Dossier 2012/2.5 werden de belangrijkste montagetechnieken voor hellende daken beschreven. Hoewel deze techniek in België slechts zelden toegepast wordt, is het ook mogelijk om fotovol­taïsche panelen in het dak te integreren. In dit artikel gaat het WTCB na welke gevolgen deze keuze met zich meebrengt.

180 resultaten gevonden