Doorzoek volledige site
Dossier

EPB

Een lage EPC-score bereik je snel met buitengevelisolatie

Een lage EPC-score bereik je snel met buitengevelisolatie

22-01-2020 In de woonsector staan er heel wat energiebesparingsmaatregelen voor de deur. Voor veel mensen betekent dit grondige renovatiewerken. Inzicht in hoe de woning eenvoudig energiezuiniger gemaakt kan worden, is dan ook onmisbaar. Begin 2019 sloegen Pixii, een neutraal wetenschappelijke onderzoeksinstelling die bouwactoren ondersteunt, en Sto, expert in gevelbekledingen en - isolatie, de handen in elkaar om de impact van een geïsoleerde buitengevel op de energieprestatie te berekenen. Dankzij deze studie kan Sto voor het eerst de energiewinst van gevelisolatie in een effectieve score op het energieprestatiecertificaat uitdrukken. De resultaten tonen aan dat met relatief eenvoudige de energienormen behaald kunnen worden.  

Derde EPB-congres: ook licht, lucht en geluid dragen bij aan duurzaamheid

Derde EPB-congres: ook licht, lucht en geluid dragen bij aan duurzaamheid

09-10-2019 Op donderdag 3 oktober bliezen enkele honderden bouwprofessionals verzamelen in BEL Brussels voor het derde EPB-congres. De focus: waar liggen architecten, bouwpromotoren en bouwheren anno 2019 wakker van? Heel wat, zo is gebleken uit de reeks boeiende lezingen. Hoewel energiebehoud langzaam maar zeker een prioriteit is geworden, spelen ook andere aspecten een rol, zoals het creëren van gezonde en comfortabele woningen. Hoe vallen al die prioriteiten met elkaar te rijmen, en hoe hou je dat alles betaalbaar? Autoriteiten in verschillende domeinen trachtten op het congres klaarheid te scheppen.

 Energie-efficiëntie in gebouwen: op zoek naar een delicaat evenwicht

Energie-efficiëntie in gebouwen: op zoek naar een delicaat evenwicht

12-09-2019 Op 20 september organiseren Energy Saving Pioneers en Bond Beter Leefmilieu samen met Energik, OVED en Pixii een studievoormiddag omtrent energie-efficiëntie. Quentin Jossen, consultant bij Climact, is een van de sprekers. In het kader van de inspanningen die het levert om de gewestelijke en federale regeringen bij te staan bij het definiëren en implementeren van hun strategische (actie)plannen voor de transitie naar een koolstofarme samenleving, ondersteunt Climact tegenwoordig zowel Wallonië als Vlaanderen op het vlak van gebouwrenovatie. Het is dus ideaal geplaatst om de maatregelen aan weerszijden van de taalgrens te vergelijken … en in te schatten welke weg ze nog af te leggen hebben.

EPB-congres: evaluatie van de kwaliteit van natuurlijke lichtinval in gebouwen

EPB-congres: evaluatie van de kwaliteit van natuurlijke lichtinval in gebouwen

02-09-2019 Bertrand Deroisy is verantwoordelijk voor het laboratorium Licht van het WTCB. Zijn onderzoek spitst zich toe op verlichting (natuurlijk en kunstmatig) en visueel comfort in en rond gebouwen. Op het EPB-congres, dat plaatsvindt op 3 oktober en als centraal thema ‘Gezond en comfortabel bouwen in de toekomst’ heeft, zal hij tijdens zijn lezing dieper ingaan op de criteria van de nieuwe Europese norm en de toepassing ervan bij het ontwerpen van gebouwen. Het zal zaak zijn om het delicate evenwicht te vinden tussen een optimale natuurlijke lichtinval en energetische performantie.

EPB-congres: een kennismaking met ‘archibiotect’ Vincent Callebaut

EPB-congres: een kennismaking met ‘archibiotect’ Vincent Callebaut

26-08-2019 Als hij geen architect was, zou hij zonder twijfel tuinbouwer geworden zijn. De Belgisch-Franse architect Vincent Callebaut – geboren in La Louvière en woonachtig in Parijs – cultiveert zijn liefde voor de natuur. Van zijn ontelbare utopieën à la Luc Schuiten zijn er vandaag slechts enkele gerealiseerd of in aanbouw. Nochtans lijkt iedereen in hem een visionair te zien nu onze steden nood hebben aan een ecologische transitie. Niemand minder dan Vincent Callebaut is keynote speaker op het EPB-congres, dat plaatsvindt op 3 oktober in BEL in Brussel. 

181 resultaten gevonden