Doorzoek volledige site
06 augustus 2014 | KEVIN MOENS

Energy Savings Pioneers formuleren beleidsaanbevelingen

Energy Saving Pioneers is een coalitie die op initiatief van Bond Beter Leefmilieu voorlopers in energiebesparing samenbrengt en beleidsmakers informeert omtrent de economische, sociale en ecologische meerwaarde van energiebesparing. Leden zijn lokale besturen, organisaties, ondernemers, vakbonden en de milieubeweging. Door middel van aanbevelingen, best practices en cijfermateriaal vormt de coalitie een interessant forum inzake klimaat en energie.

 

Aanbevelingen

De coalitie ijvert voor een ambitieus Belgisch energiebesparingsbeleid. Hoe ze dat concreet voor ogen ziet, wordt uiteengezet in een reeks beleidsaanbevelingen. Zo schreven ze al een open brief aan premier Di Rupo waarin ze hun bezorgdheid uitdrukten over het ambitieniveau van de energie- en klimaatdoelstellingen die in maart van dit jaar op tafel lagen.

Ook formuleerde de coalitie enkele suggesties naar aanleiding van de Europese consultatie die op zoek gaat naar ideeën om de tussentijdse energie- en klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen – de Europese langetermijndoelstelling dicteert immers dat we tegen 2050 een reductie van broeikasgassen van 80 tot 95 % moeten kunnen voorleggen ten opzichte van 1990.

Overige aanbevelingen van de Energy Saving Pioneers kunt u hier raadplegen.


Best Practices

Voorbeelden van Best Practices illustreren de concrete meerwaarde van energiebesparing in de praktijk. Projectnieuws, awards of technische info: u vindt het hier allemaal terug.

 

Cijfermateriaal

Ook cijfers en grafieken maken de klimaatwinst en socio-economische baten duidelijk. Zij die op zoek zijn naar hard cijfermateriaal over energie en klimaat, zowel uit eigen land als daarbuiten, vinden hier hun gading.

GERELATEERDE DOSSIERS

GERELATEERDE ARTIKELS