Doorzoek volledige site
Dossier

FEBE elements awards 2021

Goed waterbeheer...met oog voor schoonheid

Goed waterbeheer...met oog voor schoonheid

18-11-2021 “Elke druppel telt,” is een steeds vaker gehoorde uitdrukking. We weten intussen dat het belangrijk is om bewust met ons water om te gaan. Bij regen komt het er op aan om hemelwater ter plaatse te houden. Bovendien is het bij felle buien – die vaker voorkomen dan vroeger – belangrijk om wateroverlast te voorkomen. Dit dossier ‘waterbeheer’ gaat in op dit thema en toont oplossingen vanuit de betonsector. Eén daarvan is de waterdoorlatende bestrating, waar onze fabrikanten de voorbije jaren veel inspanningen voor deden. Daarbij werd ook aan de esthetische kant gedacht. Om het thema ‘waterbeheer’ in te leiden, presenteert BETON hier enkele recente en mooie realisaties die de mogelijkheden van waterdoorlatende bestrating voor privé projecten en voor de publieke ruimte illustreren.

Het perfecte huwelijk tussen betonkernactivering en geothermie

Het perfecte huwelijk tussen betonkernactivering en geothermie

18-11-2021 Een comfortabel binnenklimaat bereik je zelden zonder de ruimte te verwarmen of te koelen. WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) en meer bepaald de onderzoeksgroep SmartGeotherm – deed onderzoek naar de methoden om thermische energie (koude of warmte) op te vangen, tijdelijk op te slaan en vrij te geven wanneer er behoefte ontstaat om te koelen of te verwarmen. Uit de resultaten komt duidelijk naar voor dat geothermie in combinatie met betonkernactivering een even efficiënte als toekomstgerichte technologie kan zijn voor een ideaal leef- en werkklimaat – winter en zomer. Dat wordt uitgelegd in dit artikel. 

KU Leuven bestudeert breedplaten: getest en (zeer) goed bevonden

KU Leuven bestudeert breedplaten: getest en (zeer) goed bevonden

18-11-2021 Meer dan 98 % van alle breedplaten die in Belgische vloeren worden gebruikt, dragen in één richting. In die gevallen zijn de voegen tussen naastliggende breedplaten niet-constructieve voegen. Wanneer de vloeren ontworpen zijn om in twee richtingen te dragen moeten de voegen echter in staat zijn om buigende momenten en dwarskrachten over te dragen. Men spreekt dan van constructieve voegen. Voor het opvangen van die buigende momenten wordt dwars over de voegen koppelwapening aangebracht die overlapt met de wapening in de breedplaten. Bij deze constructiewijze is er bovendien een tendens om fabrieksmatig holtevormers aan te brengen om het eigen gewicht van de vloer te beperken. Op Campus De Nayer (KU Leuven, Departement Burgerlijke Bouwkunde, afdeling Bouwmaterialen en Constructies) werden recent verschillende proefstukken met en zonder holtevormers onderworpen aan een reeks beproevingen om het gedrag van deze constructieve voegen onder buiging te beoordelen. Lees er meer over in dit artikel. 

B House krijgt eigen karakter dankzij strakke terrassen

B House krijgt eigen karakter dankzij strakke terrassen

10-11-2021 B House is een ambitieus woonproject dat deel uitmaakt van de nieuwe Brusselse stadswijk ‘Mediapark’. Al in 2014 werd en masterplan voor deze creatieve wijk, gelegen op de voormalige site van de VRT en RTBF aan de Reyerslaan in Brussel, uitgetekend. Op termijn zullen er om en bij de 2.500 nieuwe woningen komen, voor 6.000 bewoners. De 200 woningen van B House, naar een ontwerp van Axent Architects, krijgen dankzij de witte terrassen in architectonisch beton extra uitstraling.

11 resultaten gevonden