Doorzoek volledige site
22 mei 2013 | JAN DANEELS

Architect Breakfast Sessions: seminar Intelligente Gevels op 4 juni

Op 4 juni organiseert Dubo Limburg een seminar waarin het dieper ingaat op onder meer aanpasbare gevels, verticaal gevelgroen en het inblazen van cellulose in een houtskeletwand. De nieuwe Architect Breakfast Session zet de gevel als nieuw en ‘intelligent’ systeem centraal.
Intelligente gevels winnen dezer dagen aan populariteit. De switch van een statische naar een dynamische gevel is een van de aandachtspunten van moderne architectuur. Op 4 juni organiseert Dubo Limburg een seminar waarin het dieper ingaat op onder meer aanpasbare gevels, verticaal gevelgroen en het inblazen van cellulose in een houtskeletwand. De nieuwe Architect Breakfast Session zet de gevel als nieuw en ‘intelligent’ systeem centraal.Statische versus dynamische gevels

 De eerste spreker, Mieke Vandenbroucke van de VUB, gaat in op het onderscheid statische versus dynamische – of aanpasbare – gevels. Wanneer een gebouw niet meer voldoet aan bepaalde noden of eisen, zijn vaak zware renovatiewerken of zelfs afbraak nodig. Door de manier waarop bouwcomponenten van een gevel doorgaans verbonden zijn, zijn ze moeilijk te scheiden van elkaar zonder schade of vervuiling. Dynamische gevels kunnen dat probleem oplossen. Naast het kaderen van de probleemstelling en een mogelijke oplossing, zal Mieke Vandenbroucke voornamelijk voorbeelden geven en detailleringen van bestaande aanpasbare gevels verduidelijken.


Verticaal groen en de 'living wall'

Daarnaast komt Marc Ottele van TU Delft spreken over vergroende gevels. Hij zal duiding geven bij hun duurzame, sociale, ecologische en economische kwaliteiten. Verder gaat hij in op principes als ‘verticaal groen’ en de zogenaamde ‘living wall’. In deze lezing zal, naast het algemeen kader, de klemtoon liggen op zowel voorbeelden als technische detailleringen en technische eigenschappen. De derde spreker, Teun Depreeuw van Ecoverbo geeft aansluitend een workshop met een proefopstelling van een ‘living wall’. Hij geeft daarbij toelichting bij de voor- en nadelen van de techniek van het inblazen van cellulose.


Workshop inblazen van cellulose

Tot slot kunnen geïnteresseerden tijdens de laatste workshop, onder begeleiding van Bart Bonneux van de firma Metalsteel, zelf ondervinden hoe het inblazen van cellulose in een houtskeletwand werkt en krijgen ze een opstelling te zien met een toepassing van het ‘living wall’-principe.