Doorzoek volledige site
28 mei 2010 | JELLE GRESSENS

Tweede huid in textiel voor TIO³ Ronse van ABSCIS, Provoost en Ingenium

Onder de naam TIO³ wordt het oude ziekenhuis op de Campus Delghust in Ronse omgevormd tot een modern centrum voor Ondernemerschap, Opleiding en Ontmoeting, met een sterke focus op Textiel en Innovatie. Het OCMW van Ronse deed voor het ontwerp een beroep op een vereniging van de bureaus ABSCIS, Provoost en Ingenium.
Onder de naam TIO³ wordt het oude ziekenhuis op de Campus Delghust in Ronse mgevormd tot een modern centrum voor Ondernemerschap, Opleiding en Ontmoeting, met een sterke focus op Textiel en Innovatie. Het OCMW van Ronse deed voor het ontwerp een beroep op een vereniging van de bureaus: ABSCISProvoost en  Ingenium.


Visualisatie van de tweede huid in textiel


Situering

Het hoge ziekenhuisgebouw op de campus vormt een sluitstuk van een aantal belangrijke ontwikkelingsgebieden in de regio, met name ‘De Ververij’ en ‘De Kloef’. De stad Ronse grijpt met deze projecten een kans om het gebied nieuw leven in te blazen.
De ontwikkeling van de textielsite sluit perfect aan op de aanleg van een groot stadspark met woningen en andere faciliteiten. Hierdoor ontstaat een sterke as tussen het stadscentrum en de momenteel geïsoleerde ziekenhuiscampus.

Ontwerp

Ondanks de slechte staat waarin het zich bevindt, biedt het voormalige ziekenhuis, als gebouw, heel wat voordelen. De goede toegankelijkheid, ruime en voldoende verticale circulatiemogelijkheden, hoge ruimtes en grote kolomvrije lokalen zijn hier voorbeelden van.
De ontwerpers hebben van deze eigenschappen optimaal gebruik gemaakt. De grote hoogte van het gelijkvloers biedt de mogelijkheid om een auditorium, foyer en onthaal onder te brengen met een uitnodigende sfeer. Aansluitend wordt een bar / lounge voorzien. De verdieping onder het gelijkvloers wordt behouden als cateringszone en sluit aan bij het bedrijfsrestaurant, dat verbonden is met het park rond het gebouw. De eerste verdieping omvat een administratie- en seminarieruimte, die instaat voor het beheer van het gebouw. De hoger gelegen verdiepingen zijn opgevat als een ‘plan libre’ met een semi-publiek karakter. Er worden diverse functies, zoals een werkwinkel, een ondernemingsloket, werkplekken en opleidingsruimten in ondergebracht. De laatste twee niveaus doen dienst als tentoonstellingsruimte, waar bezoekers geïnformeerd worden over diverse aspecten omtrent textiel.

Duurzaamheid

Het gebouw wordt gestript tot op de ruwbouw en voorzien van een nieuwe geïsoleerde schil. De bestaande bandramen worden gerespecteerd, maar tevens voorzien van hoogwaardig geïsoleerd buitenschrijnwerk en een tweede huid in textiel. Hiermee wordt niet alleen verwezen naar de nieuwe functie van het gebouw, maar ook ingespeeld op eisen inzake performante zonnewering. De tweede huid laat voldoende doorkijk toe en wordt gedifferentieerd door raamvlakken, die er doorheen priemen. Het resultaat is een gevel, die het karakter van het gebouw als ‘landmark’ in zijn groene omgeving versterkt.Projectgegevens
Ligging: Ronse
Ontwerp: vereniging van studiebureaus ‘ABSCIS - Provoost - Ingenium’
Studie: 2009-2010
Start werken: 2010
Einde werken: 2011
Opdrachtgever: OCMW Ronse
Programma: auditorium, kantoren, exporuimte, opleidings-, seminarie- en incubatiecentrum
Bruto oppervlakte: 4468m²