Doorzoek volledige site
01 maart 2011 | TIM JANSSENS

ZinCo ontwikkelt nieuw systeem voor groendakirrigatie

Tot op heden werden fel begroeide groendaken slechts op twee verschillende manieren geïrrigeerd: ofwel van bovenaf met behulp van sproeiers, ofwel van onderuit door de opstapeling van water op de resistente dakbedekking. ZinCo, specialist in dakbegroening, investeerde in de ontwikkeling van een nieuw dakirrigatiesysteem: de Summer Meadow.
Tot op heden werden fel begroeide groendaken slechts op twee verschillende manieren geïrrigeerd: ofwel van bovenaf met behulp van sproeiers, ofwel van onderuit door de opstapeling van water op de resistente dakbedekking. ZinCo, specialist in dakbegroening, investeerde in de ontwikkeling van een nieuw dakirrigatiesysteem: de Summer Meadow.


Het systeem is een combinatie van een waterhoudend (Aquatec AT 45) en een waterbevloeiend element (DV 40). Alles draait om de opslag en de distributie van het water in cellen. Het water wordt aangevoerd door waterleidingen en wordt nadien naar boven gezogen door wieken die zich in de afvloeimat (de DV 40) bevinden. Op die manier komt het terecht in de onderlaag, van waaruit het de vegetatie kan voeden.

De hoeveelheid water die nodig is voor dit type irrigatie ligt betrekkelijk lager dan bij irrigatie van bovenaf. Het water bevindt zich immers al meteen in de onderlaag en kan dus niet verdampen. Een ander voordeel is dat er door het gebruik van de wieken niet langer gevulde leidingen nodig zijn die het water naar boven transporteren. Bovendien is het een erg dunne constructie. Waar intensieve daktuinen voorheen minimaal twintig à vijfentwintig centimeter substraat nodig hadden om optimaal te kunnen functioneren, is er voor dit geïntegreerde bevloeiingssysteem slechts een onderlaag van vijftien centimeter nodig. Dit alles reduceert het gewicht, het benodigde materiaal en dus ook de kosten. De waterstroom wordt gereguleerd en op peil gehouden door controletechnologie.

In eerste instantie worden de waterhoudende Aquatec-elementen aangebracht. Vervolgens worden de leidingen aangebracht tussen de opslagcellen en verbonden met de controletechnologie. Eens dit gebeurd is, wordt de afvloeimat bovenop deze constructie gelegd en kunnen de wieken het water beginnen opzuigen. De diepte van de onderlaag die zich daarboven bevindt, hangt af van het type groendak. De laatste stap bestaat in het planten van de gewenste begroeiing. De geringe dikte van het systeem maakt dat het erg makkelijk te installeren is en dat er geen extra ingrepen nodig zijn.


    

De Aquatec-opslagelementen en de afvloeimat met wieken.