Doorzoek volledige site
04 augustus 2011

Groendaken: verantwoordelijkheden en garantie

Doorgaans draagt de architect de verantwoordelijkheid over het volledige ontwerp van het gebouw en dus ook over het groendak. Naargelang van het geval kan hij zich echter laten bijstaan door een raadgevend ingenieur, een tuinarchitect of een systeemleverancier. Qua verantwoordelijkheid moet er gelet worden op het verschil tussen de tienjarige aansprakelijkheid voor de dichtingswerken enerzijds en de verantwoordelijkheid voor of eventuele garantie op het groendak anderzijds. In TV 229 geeft het WTCB meer duiding.
Doorgaans draagt de architect de verantwoordelijkheid over het volledige ontwerp van het gebouw en dus ook over het groendak. Naargelang van het geval kan hij zich echter laten bijstaan door een raadgevend ingenieur, een tuinarchitect of een systeemleverancier. Qua verantwoordelijkheid moet er gelet worden op het verschil tussen de tienjarige aansprakelijkheid voor de dichtingswerken enerzijds en de verantwoordelijkheid voor of eventuele garantie op het groendak anderzijds. In TV 229 geeft het WTCB meer duiding.


De rol van verschillende interveniënten

Doorgaans draagt de architect de verantwoordelijkheid over het volledige ontwerp van het gebouw en dus ook over het groendak. Naargelang van het geval kan hij zich laten bijstaan door :

•    een raadgevend ingenieur : voor sterkte- en stabiliteitsproblemen van de dakvloer
•    een tuinarchitect : voor het ontwerp van een intensief groendak
•    een systeemleverancier : voor het ontwerp van een extensief groendak.

De plaatsing van een intensief groendak vereist gewoonlijk de achtereenvolgende tussenkomst van de algemene aannemer, de installateur van de afdichting en de tuinarchitect. Het is aangeraden de taken en verantwoordelijkheden van elke partij goed af te bakenen. Bij problemen achteraf (zoals waterinfiltratie in het gebouw) kunnen er anders eindeloze discussies ontstaan en kan het conflict onaangename proporties aannemen.


Verantwoordelijkheden en garantieMen dient een onderscheid te maken tussen de tienjarige aansprakelijkheid voor de dichtingswerken enerzijds en de verantwoordelijkheid voor of eventuele garantie op het groendak anderzijds.

Hoewel er voor dichtingswerken een tienjarige aansprakelijkheid bestaat (volgens de artikelen 1792 en 2270 van het Belgische Burgerlijke Wetboek), is er tot nog toe geen specifieke reglementering betreffende de garantie op groendaken. Indien de bouwheer een dergelijke garantie wenst, moet hij zelf gaan onderhandelen met de firma die het groendak installeert. Deze garantie kan onder meer betrekking hebben op de goede ontwikkeling van de planten tijdens de eerste jaren.

Wanneer de afdichting en het groendak door twee verschillende firma’s uitgevoerd worden, is het ten stelligste aangeraden de afdichting te laten beproeven vóór de plaatsing van het groendak. Bij dichtingsproblemen achteraf kan de verantwoordelijkheid van de installateur van de afdichting zodoende in principe niet meer in vraag worden gesteld (tenzij men kan bewijzen dat de afdichting verborgen gebreken vertoonde die bij de oplevering niet konden opgespoord worden).

De controle en het onderhoud vallen onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer, die hiertoe eventueel een onderhoudscontract kan sluiten met een gespecialiseerde firma.

Indien de bouwheer een groendak wenst te installeren op een reeds bestaand dak in het kader van een renovatieproject, dient hij een architect (of een studiebureau) en een afdichtingspecialist te contacteren vóór de plaatsing van het groendak. Zij kunnen immers de kwaliteit van de afdichting beoordelen en nagaan of ze wel geschikt is voor de beoogde toepassing.


Voor meer informatie over dit onderwerp:
WTCB-abonnee
Nog geen abonnee?