Doorzoek volledige site
Dossier

Juridische en financiële kwesties

Wettelijke verzekeringsplicht voor alle dienstverleners in de bouw goedgekeurd

26-04-2019 Gisteren is in de federale Kamer een wet goedgekeurd die naast architecten ook andere dienstverleners verplicht om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Het gaat daarbij om o.a. landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren,…. De wet wordt op 1 juli 2019 van kracht. NAV is tevreden dat deze noodzakelijke aanvulling op de Wet Peeters-Borsus, die al sinds 1 juli vorig jaar van kracht is, eindelijk een feit is. Toch dient in de toekomst het onevenwicht tussen de verzekeringsplicht voor aannemers enerzijds en die voor dienstverleners (waaronder architecten) anderzijds verder te worden weggewerkt.

Verzekeringsplicht voortaan gespreid over de bouwpartners, maar architecten betalen mee de rekening

29-11-2018 Met de beslissing over een tweede wet dit jaar is de verzekeringsplicht voor de 10-jarige burgerlijke (voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw) én de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (enkel voor architecten en andere dienstverleners) straks een feit. Eerder waren enkel architecten hiertoe verplicht. NAV is weliswaar tevreden dat zo een discriminatie uit de wereld wordt geholpen, maar stelt zich vragen bij de reactie van de verzekeraars. “We stellen vast dat een aantal maatschappijen de gelegenheid te baat neemt om bijpremies van 10 tot 15 % te heffen en in de polissen extra uitsluitingen te voorzien. Het is onbegrijpelijk dat een betere dekking van de risico’s op de nek van de architect terechtkomt. Nochtans moet de spreiding van het risico op lange termijn als communicerende vaten werken voor de premies: de architect hoeft niet langer te betalen voor risico’s die nu afgedekt worden door de verzekeringen van de aannemers en andere dienstverleners”, aldus NAV-directeur Kris Baetens. “En dus zouden de premies op termijn moeten dalen.”

Opinie: Het wettelijke verzekeringsbos en haar bomen

27-11-2018 Karl Vinck, zaakvoerder van Assiver, geeft tekst en uitleg bij de nieuwe wetgeving over de uitgebreide verzekeringsplicht. “Wij ervaren dat architecten en ingenieurs door het bos de bomen niet meer zien. Waarbij het ‘bos’ en ‘de bomen’ dan bestaan uit diverse wetgevende initiatieven, standpunten van verzekeraars en interpretaties ervan door diverse betrokkenen (belangenverenigingen architecten of aannemers, verzekeraars, makelaars, experten,…)”, aldus Karl Vinck.

Tips om als architect een hoger inkomen te bekomen

06-09-2018 Als architecten studeren we af met een hoofd vol romantische idealen en dromen over betekenisvolle ontwerpen. Winst is niet het eerste waar we aan denken, want we zijn eerst en vooral kunstenaars, dichters en filosofen. Maar nadat we ons diploma gehaald hebben worden we plots geconfronteerd met de realiteiten van de zakenwereld. Een harde wereld waar kunst zichzelf niet verkoopt, een wereld waar je geld nodig hebt voordat je iets kunt realiseren. ArchiSnapper - een Vlaamse toepassing voor werfverslagen, veiligheidsverslagen en opleveringen - geeft in dit artikel tips om meer te verdienen als architect. 

Nieuwe dubbele wet hertekent verzekeringslandschap in bouwsector

18-06-2018 Vanaf 1 juli verandert er voor de bouwsector heel wat op het vlak van verzekeren. De nieuwe wet Peeters-Borsus bepaalt dat niet alleen meer architecten, maar ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn om een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een tweede aanvullende wet, Peeters-Ducarme, heeft voor de dienstverleners in de bouw dan weer betrekking  op de licht verborgen gebreken. “Al is het afwachten wanneer die wet er zal doorkomen”, vertelt Karl Vinck, zaakvoerder van Assiver, gespecialiseerd in bouwverzekeringen.

Architectencongres NAV: “Het is dringend tijd voor een nieuw wettelijk kader”

13-06-2018 De architectenwet van 1939 moet dringend herschreven worden. Dat was de conclusie van meer dan negen op de tien architecten die onlangs het vierde Architectencongres van NAV bijwoonden. Vooral de onverenigbaarheid van hun beroep met dat van aannemer of handelaar is veel architecten een doorn in het oog. “De roep om verandering is onmiskenbaar, dus het is tijd om te handelen”, concludeert NAV-voorzitter Kati Lamens.

Architectencongres NAV: “De architectuursector kampt met ernstige verloningsissues”

13-06-2018 Op donderdag 7 juni vond in de Gentse Handelsbeurs het vierde Architectencongres van NAV plaats. Een heet hangijzer dat ruimschoots aan bod kwam, was de (karige) verloning van architecten, die doorgaans niet in verhouding staat tot de verantwoordelijkheden en de gepresteerde uren. Dat blijkt ook uit de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de sociaaleconomische positie van architecten en designers, die gepresenteerd werden door Mart Willekens van de UGent. Sommige cijfers zijn ronduit ontluisterend: “7 % van de alleenstaande architecten slaagt er niet in om rond te komen. Van een eyeopener gesproken!”

Een nieuwe rol voor de architect?

23-05-2018 Het Architectencongres van NAV op 7 juni is gewijd aan het thema ‘Loon naar werk’. Naast een analyse reikt het congres ook een aantal oplossingen aan. Welke rol(len) kunnen architecten in de toekomst gaan opnemen? Zijn ze ontwerpers of bouwmanagers of een combinatie van beiden? En is de onverenigbaarheid van het beroep van  architect met dat van aannemer nog van deze tijd? Is de rol van de architect aan herziening toe om efficiënt te kunnen inspelen op de vele nieuwe opdracht- en samenwerkingsvormen? NAV organiseerde een rondetafelgesprek waarin zes betrokkenen hun visie geven. Een voorsmaakje voor 7 juni.

60 resultaten gevonden