Doorzoek volledige site
Dossier

Juridische en financiële kwesties

NAV ondersteunt boycot openbare aanbesteding gemeente Evere

24-05-2019 NAV ondersteunt de boycot door een aantal architectenbureaus van een openbare aanbesteding van de gemeente Evere, waarover architectura.be vandaag bericht in haar nieuwsbrief. Al sinds de campagne ‘Architectuur in Competitie’ in 2016 maakt NAV onafgebroken werk van het sensibiliseren van bouwheren rond de hoeveelheid werk die – vaak onbetaalde – wedstrijdoproepen vereisen. Met de regelmaat van de klok reageert NAV naar opdrachtgevers van oproepen aan slechte voorwaarden die ons door architecten worden gemeld. Het kan daarbij gaan om het ontbreken van een vergoeding of de garantie daarop bij een afgebroken opdracht, onrealistisch gedetailleerde ontwerpen die vaak honderden uren kosten aan tientallen bureaus, onevenwichtige contractvoorwaarden… Nadat we in 2016 tien aanbevelingen schreven waaraan een goede projectoproep moet voldoen, hebben we dit jaar bovendien ook een modelselectieleidraad en –bestek gemaakt die volgens die goede praktijken is opgemaakt. Elke opdrachtgever kan dat vrij downloaden via www.architectuurincompetitie.be. Maar uiteraard is in dit alles ook de medewerking van de architecten zelf onmisbaar. Zij krijgen de oproepen zelf dagelijks onder ogen en kunnen daarover direct feedback geven aan opdrachtgevers. Bovendien zal het fenomeen van slechte voorwaarden blijven bestaan zolang opdrachtgevers architecten vinden die prijsduiken of slechte voorwaarden aanvaarden.

Architecten hebben meer dan genoeg van karige erelonen

16-05-2019 Drie weken geleden luidde Brussels Bouwmeester Kristiaan Borret de alarmbel over de karige erelonen voor architecten in openbare aanbestedingen. "Zolang inschrijvers forfaitaire ereloonpercentages blijven accepteren die het merendeel van de tijd erg laag zijn, zal onze vraag naar een betere vergoeding geen enkel effect hebben", opperde hij tijdens een inspiratiedag van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. Borret riep dan ook op tot een collectieve boycot, volgens hem een conditio sine qua non om in de toekomst een faire verloning te kunnen afdwingen. Borrets woorden vielen niet in dovemansoren, want sinds enkele dagen ventileren verschillende architectenbureaus hun diepe ontgoocheling en ontevredenheid over de voorwaarden in een openbare aanbesteding van de gemeente Evere voor de herinrichting van een plein en de bouw van een passief publiek paviljoen.

Jozef Hessel (A1 planning architecten): 'Waarom zien wij een wedstrijddeelname niet als onderdeel van een businessplan?'

07-05-2019 “Willen we hogere erelonen, dan moeten architecten collectief weigeren deel te nemen aan zulke wedstrijden.” Dat zei Brussels bouwmeester Kristiaan Borret op de inspiratiedag ‘De architect in (r)evolutie’, georganiseerd door de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. Volgens Borret zal de roep om hogere erelonen in dovemansoren blijven vallen zolang kandidaten in wedstrijdaanbestedingen onder het vaak al laag forfaitair ereloonpercentage blijven duiken. Een stelling die veel architecten niet onbetuigd laat. Jozef Hessel, zaakvoerder van A1 planning architecten, kroop in zijn pen. Volgens hem moeten wedstrijddeelnames deel uitmaken van een businessplan van een architectenbureau. Eventuele vaste (hogere) erelonen worden volgens Hessel bovendien beter geïnvesteerd in beter betaalde medewerkers dan in meer werkuren voor het dossier.

Wettelijke verzekeringsplicht voor alle dienstverleners in de bouw goedgekeurd

26-04-2019 Gisteren is in de federale Kamer een wet goedgekeurd die naast architecten ook andere dienstverleners verplicht om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Het gaat daarbij om o.a. landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren,…. De wet wordt op 1 juli 2019 van kracht. NAV is tevreden dat deze noodzakelijke aanvulling op de Wet Peeters-Borsus, die al sinds 1 juli vorig jaar van kracht is, eindelijk een feit is. Toch dient in de toekomst het onevenwicht tussen de verzekeringsplicht voor aannemers enerzijds en die voor dienstverleners (waaronder architecten) anderzijds verder te worden weggewerkt.

“Collectieve niet-deelname aan wedstrijdaanbestedingen kan zorgen voor faire erelonen”

25-04-2019 “Zolang kandidaten in wedstrijdaanbestedingen onder het vaak al laag forfaitair ereloonpercentage blijven duiken, zal de roep om hogere erelonen in dovemansoren blijven vallen.” Dat zei Kristiaan Borret, Brussels bouwmeester, op de inspiratiedag ‘De architect in (r)evolutie’, georganiseerd door de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. “Willen we hogere erelonen, dan moeten architecten collectief weigeren deel te nemen aan zulke wedstrijden.”

Verzekeringsplicht voortaan gespreid over de bouwpartners, maar architecten betalen mee de rekening

29-11-2018 Met de beslissing over een tweede wet dit jaar is de verzekeringsplicht voor de 10-jarige burgerlijke (voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw) én de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (enkel voor architecten en andere dienstverleners) straks een feit. Eerder waren enkel architecten hiertoe verplicht. NAV is weliswaar tevreden dat zo een discriminatie uit de wereld wordt geholpen, maar stelt zich vragen bij de reactie van de verzekeraars. “We stellen vast dat een aantal maatschappijen de gelegenheid te baat neemt om bijpremies van 10 tot 15 % te heffen en in de polissen extra uitsluitingen te voorzien. Het is onbegrijpelijk dat een betere dekking van de risico’s op de nek van de architect terechtkomt. Nochtans moet de spreiding van het risico op lange termijn als communicerende vaten werken voor de premies: de architect hoeft niet langer te betalen voor risico’s die nu afgedekt worden door de verzekeringen van de aannemers en andere dienstverleners”, aldus NAV-directeur Kris Baetens. “En dus zouden de premies op termijn moeten dalen.”

Opinie: Het wettelijke verzekeringsbos en haar bomen

27-11-2018 Karl Vinck, zaakvoerder van Assiver, geeft tekst en uitleg bij de nieuwe wetgeving over de uitgebreide verzekeringsplicht. “Wij ervaren dat architecten en ingenieurs door het bos de bomen niet meer zien. Waarbij het ‘bos’ en ‘de bomen’ dan bestaan uit diverse wetgevende initiatieven, standpunten van verzekeraars en interpretaties ervan door diverse betrokkenen (belangenverenigingen architecten of aannemers, verzekeraars, makelaars, experten,…)”, aldus Karl Vinck.

Tips om als architect een hoger inkomen te bekomen

06-09-2018 Als architecten studeren we af met een hoofd vol romantische idealen en dromen over betekenisvolle ontwerpen. Winst is niet het eerste waar we aan denken, want we zijn eerst en vooral kunstenaars, dichters en filosofen. Maar nadat we ons diploma gehaald hebben worden we plots geconfronteerd met de realiteiten van de zakenwereld. Een harde wereld waar kunst zichzelf niet verkoopt, een wereld waar je geld nodig hebt voordat je iets kunt realiseren. ArchiSnapper - een Vlaamse toepassing voor werfverslagen, veiligheidsverslagen en opleveringen - geeft in dit artikel tips om meer te verdienen als architect. 

75 resultaten gevonden