Doorzoek volledige site
Dossier

Juridische en financiële kwesties

Nieuwe dubbele wet hertekent verzekeringslandschap in bouwsector

18-06-2018 Vanaf 1 juli verandert er voor de bouwsector heel wat op het vlak van verzekeren. De nieuwe wet Peeters-Borsus bepaalt dat niet alleen meer architecten, maar ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn om een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een tweede aanvullende wet, Peeters-Ducarme, heeft voor de dienstverleners in de bouw dan weer betrekking  op de licht verborgen gebreken. “Al is het afwachten wanneer die wet er zal doorkomen”, vertelt Karl Vinck, zaakvoerder van Assiver, gespecialiseerd in bouwverzekeringen.

Architectencongres NAV: “Het is dringend tijd voor een nieuw wettelijk kader”

13-06-2018 De architectenwet van 1939 moet dringend herschreven worden. Dat was de conclusie van meer dan negen op de tien architecten die onlangs het vierde Architectencongres van NAV bijwoonden. Vooral de onverenigbaarheid van hun beroep met dat van aannemer of handelaar is veel architecten een doorn in het oog. “De roep om verandering is onmiskenbaar, dus het is tijd om te handelen”, concludeert NAV-voorzitter Kati Lamens.

Architectencongres NAV: “De architectuursector kampt met ernstige verloningsissues”

13-06-2018 Op donderdag 7 juni vond in de Gentse Handelsbeurs het vierde Architectencongres van NAV plaats. Een heet hangijzer dat ruimschoots aan bod kwam, was de (karige) verloning van architecten, die doorgaans niet in verhouding staat tot de verantwoordelijkheden en de gepresteerde uren. Dat blijkt ook uit de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de sociaaleconomische positie van architecten en designers, die gepresenteerd werden door Mart Willekens van de UGent. Sommige cijfers zijn ronduit ontluisterend: “7 % van de alleenstaande architecten slaagt er niet in om rond te komen. Van een eyeopener gesproken!”

Een nieuwe rol voor de architect?

23-05-2018 Het Architectencongres van NAV op 7 juni is gewijd aan het thema ‘Loon naar werk’. Naast een analyse reikt het congres ook een aantal oplossingen aan. Welke rol(len) kunnen architecten in de toekomst gaan opnemen? Zijn ze ontwerpers of bouwmanagers of een combinatie van beiden? En is de onverenigbaarheid van het beroep van  architect met dat van aannemer nog van deze tijd? Is de rol van de architect aan herziening toe om efficiënt te kunnen inspelen op de vele nieuwe opdracht- en samenwerkingsvormen? NAV organiseerde een rondetafelgesprek waarin zes betrokkenen hun visie geven. Een voorsmaakje voor 7 juni.

‘Loon naar werk’ is thema Architectencongres NAV

15-05-2018 Op 7 juni 2018 vindt het Architectencongres van NAV plaats in de Gentse Handelsbeurs. Dit jaar behandelt het congres het thema ‘Loon naar werk’. Het Architectencongres biedt inzicht in het architectenvak en geeft ook deelnemers de kans om van zich te laten horen. Hoe is hun beroep de afgelopen decennia veranderd, hoe ziet de verhouding met de andere bouwpartners er vandaag uit en wat brengt de toekomst? Architectura.be is mediapartner van het Architectencongres en zal de komende weken al een tipje van de sluier van deze editie oplichten. 

Aannemer niet verzekerd? Architect legt werf stil

17-04-2018 Op 1 juli 2018 wordt een nieuwe wet van kracht die naast architecten ook andere dienstverleners en aannemers een verzekeringsplicht oplegt voor de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid. Die heft een jarenlange discriminatie (ten dele) op, maar maakt van architecten tegelijk een soort politieman. Kan of wil de aannemer het verzekeringsattest niet voorleggen, dan is de architect immers verplicht de werf stil te leggen. Bevoegd minister Ducarme en zijn kabinet hadden zich bovendien geëngageerd tot een tweede wet, dit keer rond de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid. Het voornemen was om deze tweede wet eveneens op 1 juli van start te laten gaan. Ondertussen blijft het echter windstil en dreigt de nieuwe verzekeringsplicht op 1 juli in de grootste onduidelijkheid van start te zullen gaan. De Orde van Architecten en NAV vragen om snel werk te maken van deze bijkomende wet.

NAV: "Nog veel praktische optimalisaties mogelijk, maar goede start voor omgevingsvergunning"

09-02-2018 Het omgevingsloket (OMV) is sinds 1 januari 2018 algemeen van kracht voor wie een zogenaamde omgevingsvergunning aanvraagt, een samenvoeging van de bouw- en milieuvergunningsaanvraag. NAV is opgelucht dat het de voorbije maand weinig bemerkingen heeft ontvangen van architecten met betrekking tot de performantie van het loket, in tegenstelling tot het loket van digitale bouwaanvraag (DBA) gedurende piekperiodes in 2017. Architecten bezorgen NAV wel veel suggesties om de praktische werking van het systeem te optimaliseren. De omgevingsvergunning lijkt dus, mits werk gemaakt wordt van de nodige bijsturingen, goed uit de startblokken geschoten.

75 resultaten gevonden