Doorzoek volledige site
Dossier

Juridische en financiële kwesties

Hoe werkt het toegangsrecht bij overheidsopdrachten?

28-02-2017 Er heerst al eens onduidelijkheid over de documenten die in het kader van het toegangsrecht moeten worden nagekeken. Omdat de controle hiervan vaak ook wordt toevertrouwd (of opgelegd) aan de ontwerper, lichten wij enkele principes graag verder toe. Hieronder ontdek je het verschil tussen verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden en welke documenten hierbij van belang zijn. Tom Cromphout, jurist van bij de studiedienst van Protect geeft uitleg.

Architecten vanaf 23 februari verplicht om DBA te gebruiken

20-02-2017 Vanaf 23 februari is de omgevingsvergunning van kracht. Die vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Met uitzondering van de gemeenten die om uitstel hebben gevraagd tot 1 juni, worden die aanvragen ingediend in het digitaal loket voor omgevingsvergunningen. Zowel voor diegenen die om uitstel hebben gevraagd als diegenen die met de omgevingsvergunning starten op 23 februari geldt de milieuvergunning / omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit vanaf 23 februari 2017 voor onbepaalde duur.

Nieuwe NAV-pocket ‘Auteursrechten voor architecten - Een juridische en fiscale toelichting’

03-11-2016 Schrijvers, journalisten en kunstenaars zijn er over het algemeen beter mee vertrouwd, maar voor architecten blijft auteursrecht veelal onbekend en dus onbemind. Nochtans kunnen ook zij zich beroepen op de auteursrechtelijke bescherming. En de meerwaarde valt niet te onderschatten. In een nieuwe pocketuitgave wijst Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), samen met Sirius Legal en SBB Accountants & Adviseurs, ontwerpers de weg.

NAV: "Verzekeringsplicht voor aannemers is belangrijke eerste stap, maar gaat niet ver genoeg"

20-10-2016 De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed waarbij het ook aannemers een verzekeringsplicht voor tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid oplegt. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) is blij dat er eindelijk een wetgevend initiatief wordt genomen, maar betreurt dat de verzekeringsplicht beperkt is tot de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid en dit enkel in de woningbouw. NAV is daarom vragende partij voor een snelle volgende stap richting een volwaardige verzekeringsplicht, ook voor de aannemer.

75 resultaten gevonden