Doorzoek volledige site
Dossier

Juridische en financiële kwesties

Onafhankelijk advies bij vloerschade

24-05-2016 Het maken van bedrijfsvloeren vereist veel specifieke kennis. Zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase vraagt kennis op constructief en betontechnologisch gebied. In veel grotere mate dan bij andere onderdelen van het bouwproces hebben ook de uitvoeringsomstandigheden een grote invloed op het eindresultaat. Helaas voldoet de gemaakte vloer niet altijd aan de verwachtingen. Hoe kan een adviseur in dergelijke gevallen ondersteunen bij herstel van de gebreken of bemiddeling bij geschillen tussen de betrokken partijen? ABT schiet te hulp.

Brandveiligheid van gebouwen: de theorie en de praktijk

16-03-2016 De eisen omtrent brandveiligheid zijn vastgelegd in het K.B. "Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing" en in een reeks bijkomende reglementen in functie van het type gebouwen. Op 19 en 26 januari organiseerde Protect twee infoavonden, respectievelijk in Gent en Mechelen, omtrent brandveiligheid. Sprekers van dienst waren Christophe Roelandt (directeur Protect), Sven Eeckhout (ing. Senior Hoofdadviseur WTCB) en Yves Martin (ir. Afdelingshoofd WTCB).

Brandveiligheid van gebouwen: de theorie en de praktijk

16-03-2016 De eisen omtrent brandveiligheid zijn vastgelegd in het K.B. "Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing" en in een reeks bijkomende reglementen in functie van het type gebouwen. Op 19 en 26 januari organiseerde Protect twee infoavonden, respectievelijk in Gent en Mechelen, omtrent brandveiligheid. Sprekers van dienst waren Christophe Roelandt (directeur Protect), Sven Eeckhout (ing. Senior Hoofdadviseur WTCB) en Yves Martin (ir. Afdelingshoofd WTCB).

Architecten keuren wetsontwerp verzekeringsplicht bouwaannemers af

25-02-2016 Zowel NAV als de Orde van Architecten – Vlaamse Raad en BVA (Beroepsvereniging voor Architecten) en de verzekeringsmaatschappijen zijn voorstander van de gelijkwaardige invoering van een verzekeringsplicht voor aannemers en architecten. Het initiatief van de kabinetten Peeters en Borsus hieromtrent wordt dan ook op prijs gesteld. Jammer genoeg vertoont het op tafel gelegde wetsontwerp nog te veel hiaten,  tegenstrijdigheden en discriminerende elementen om door het architectenkorps  aanvaard te worden. 

BVA lanceert petitie voor een register van regelgeving

13-10-2015 BVA trekt aan de alarmbel. Er is dringend nood aan een register van regelgeving. Daarom lanceert BVA een petitie. BVA blijft pleiten voor deze Gewestelijke verordening, maar in afwachting vragen wij de minister met aandrang om een register te laten samenstellen. Dit register moet door iedereen kunnen geraadpleegd worden op een website die voor elke ingegeven locatie moet kunnen aangeven welke regels voor die plek, met betrekking tot de ruimtelijke ordening van kracht zijn. 

Protect: "De regularisatie-aanvraag en de verantwoordelijkheid van de architect"

13-10-2015 Regelmatig wordt aan Protect de vraag gesteld of een architect, die uitsluitend belast wordt met een vergunningsaanvraag voor de regularisatie van uitgevoerde werken of voor de wijziging van een bestaande vergunningsaanvraag, door het louter uitvoeren van de regularisatieaanvraag ook een verantwoordelijkheid op zich neemt voor de, zonder vergunning of in afwijking van de bestaande vergunning, uitgevoerde werken. Bedrijsjuriste Marijke Evens beantwoordt deze en andere vragen in dit stuk. 

75 resultaten gevonden